NOAS -Norsk organisasjon for asylsøkere

Telefon: +47 22 36 56 60          

E-post: post@noas.org

Hjemmeside: www.noas.no

Daglig leder: Pål Nesse

Styreleder: Brynjulf Risnes   

Stiftet: 13.09.1995

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er en uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme asylsøkeres rettssikkerhet i Norge. NOAS bistår asylsøkere i ulike faser av asylprosessen.

NOAS tilbyr veiledning til asylsøkere som har fått avslag på sin asylsøknad. Vi gjennomgår og forklarer vedtak fra UDI og UNE, gir informasjon om den enkeltes situasjon etter et avslag og veileder om fremtidige alternativ.

NOAS gir gratis rettshjelp i asylsakerAlle asylsøkere som har fått avslag hos Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Utlendingsnemnda (UNE) kan få en vurdering av asylsaken sin hos NOAS. Der vi tror det kan være mulig å få endret resultatet i saken og få et positivt vedtak, skriver vi til Utlendingsnemnda på vegne av asylsøkeren. Vi får gjennomslag i 70 prosent av sakene vi engasjerer oss i.

 
 
Jon Ole Martinsen
Seniorrådgiver
  
 
 
M: +47 404 93 689

Nyheter