NOAS fornøyd med økning til rettshjelp i budsjettforlik

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) er fornøyd med at SV har stått opp for rettshjelpen i forhandlingene med Regjeringen. I budsjettforliket har SV fått gjennom å øke bevilgningen til spesielle rettshjelptiltak i revidert nasjonalbudsjett. Rettssikkerhetsløftet som Regjeringen la frem denne våren, manglet en styrking av rettshjelpsfeltet. Den økte støtten til spesielle rettshjelptiltak er nå på 5 millioner.  

– Vi er glade for at regjeringen har lyttet til våre innspill og økt midlene til spesielle rettshjelptiltak, sier generalsekretær i NOAS, Mads Almaas.  

Den økte tildelingen er et skritt i riktig retning, men det er fortsatt et stort behov for ytterligere styrking av rettshjelpsordningene. NOAS mottar støtte gjennom søknadsbaserte midler fra Statens sivilrettsforvaltning under Justisdepartementet. Sammen konkurrerer de med andre rettshjelptiltak om midler fra samme post. 

– En økning er et viktig skritt for å sikre rettferdig og likeverdig tilgang til juridisk bistand for asylsøkere og flyktninger. Samtidig er det viktig å erkjenne at behovet for midler til feltet fortsatt er stort, og vi oppfordrer til ytterligere satsing på dette området. Behovene har økt, også som en følge av dyrtiden, understreker Almaas. 

NOAS arbeider for å sikre rettighetene til asylsøkere og flyktninger i Norge. I 2023 ga NOAS med 15 ansatte rettshjelp til over 900 asylsøkere og flykninger, og besvarte over 4000 henvendelser. Om midlene fra RNB vil gå til asylsøkere og flyktninger får tiden vise, men den økte bevilgningen vil bidra til å styrke rettshjelpsordningene og gi bedre juridisk bistand til de som trenger det mest.