Rapportlansering – Livsvarig straff

NOAS lanserer rapporten Livsvarig straff – Å leve i Norge med oppholdstillatelser som er begrenset på grunn av eksklusjon eller misbruk av asylinstituttet

Tid: tirsdag 21. november kl.09.00-10.00

Sted: Kulturhuset, Boksen

NOAS har sett på situasjonen til to grupper som lever i Norge med begrensede oppholdstillatelser. Begge gruppene har fått oppholdstillatelse fordi de vil være i fare om de returneres til sine hjemland. Likevel har ingen fått status som flyktninger. Den ene gruppen er nektet flyktningstatus fordi norske myndigheter mener handlingene som har gjort dem utsatt i hjemlandet har hatt oppholdstillatelse i Norge som sitt primære formål. Den andre gruppen vurderes å ha begått handlinger i hjemlandet som gjør at de ikke kvalifiserer for flyktningstatus.

Begge gruppene har begrensede rettigheter i Norge. De får ikke støtte til bosetting eller norskopplæring og de får aldri en stabil og permanent oppholdstillatelse, familiegjenforening eller reisebevis for flyktninger.

Dette er en gruppe i Norge det finnes lite kunnskap om. NOAS har kartlagt situasjonen for dem og deres familier.

Program:

09.00 – 09.05
Introduksjon og velkommen v/Sanja Adjulovic, fungerende generalsekretær
09.05 – 09.20
Presentasjon av rapporten v/Andreas Furuseth, juridisk seniorrådgiver
09.20 – 09.30
Kommentar fra sønnen til en som har levd med begrenset tillatelse i i lengere tid
09.30– 09.40
Kommenterer fra Hilde Lidèn, forsker ved Institutt for samfunnsforskning
09.40 – 10.50
Kommentarer fra Birgit Oline Kjerstad, Stortingsrepresentant fra SV i kommunal og forvaltningskomiteen
Avslutning