Ny rapport viser at ukrainere er fornøyde med mottakelsen i Norge

OsloMet har undersøkt hvordan ukrainske flyktninger har blitt tatt imot i Norge. Undersøkelsen viser at ukrainere generelt er veldig fornøyd.

På en skala fra 1 (helt uenig) til 5 (helt enig) ga flyktningene en skår på 4,4 da de evaluerte hvordan de er blitt mottatt i Norge.

Undersøkelsen er basert på intervjuer med ukrainere og personer som har arbeidet med dem etter ankomst, og har som hensikt å kartlegge hvordan flyktningene opplever norsk mottakssystem i den første fasen etter ankomst.

Prosjektet er utført av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) ved OsloMet på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) og Utlendingsdirektoratet (UDI), og intervjuer ble gjennomført i perioden mai til juni 2022.

Hovedfunn i rapporten:

  • Flyktningene forteller at selv om systemene ikke alltid har fungert optimalt, har de opplevd at menneskene de møter er på deres side og har tatt dem godt imot.
  • Flyktningene har generelt veldig positive erfaringer med offentlige aktører, som mottak, politi, skoler, barnehager og helsetjenester. Av disse aktørene skårer skoler og barnehager best.
  • To av tre sier at de kjente noen i Norge før de kom hit.
  • Én av fire sier de vil reise tilbake til Ukraina så fort krigen er over. Over halvparten av de spurte er usikre på hva de kommer til å gjøre.
  • Kun 1 prosent sier at de ikke vil delta i introduksjonsprogrammet.

Hovedutfordringer
Over 70 prosent av respondentene oppgir at de mangler tilgang til oppdatert og forståelig informasjon. Det er vanskelig å navigere mellom ulike nettsider og statlige aktører, og informasjon har blitt oppfattet som uklar eller utilstrekkelig.

Flyktningene oppgir at de savner et helhetlig informasjonstilbud der informasjon om de ulike trinnene i prosessen etter ankomst er samlet på én nettside.

Evaluering av NOAS
I undersøkelsen fremkommer det at de som har hatt kontakt med NOAS, er fornøyde med behandlingen de har fått av oss. En av deltagerne siterer følgende:

«Jeg tilbrakte mer enn 24 timer på Råde. Hadde fine samtaler med NOAS. Jeg ble anbefalt av Link å snakke med dem. Det var en mann som ga mye nyttig informasjon».

Men det fremkommer også at mange ikke vet om vårt informasjonstilbud til ukrainere og at det kunne ha vært mer tilgjengelig i ankomstsenteret på Råde. Kun 20 prosent av respondentene oppgir at de har besøkt vår nettside med informasjon til ukrainere.

KILDE: Undersøkelsen «Ukrainian refugees – experiences from the first phase in Norway» fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer