Ingen har plikt til å returnere til Gaza nå

Israelsk luftangrep på Gaza 9. oktober 2023. Foto: Mohammed Saber / EPA / NTB

Utlendingsnemnda (UNE) har bestemt at de fra Gaza som har endelig avslag på søknad om oppholdstillatelse ikke må returnere dit nå på grunn av forverringen av sikkerhetssituasjonen og den humanitære situasjonen.

UNE har samtidig bestemt at de ikke vil vente med å behandle pågående og nye saker fra Gaza. Dette betyr at de må vurdere om sikkerhetssituasjonen og den humanitære situasjonen i dag innebærer at det bør gis tillatelse i Norge.

NOAS mener at forholdene i Gaza er så alvorlige at det vil innebære et brudd på våre folkerettslige forpliktelser å sende noen dit.

Gazastripen har vært utsatt for massiv bombing etter at Hamas angrep Israel, og tusenvis av mennesker er nå drept og skadet. FN har uttalt at den humanitære situasjonen allerede er katastrofal og at ingen områder i Gaza er trygge. Krigføringen er særlig brutal for sivilbefolkningen i Gaza. Det er foreløpig ingen tegn til en snarlig løsning på konflikten og alt tyder på at krigen vil bli omfattende og langvarig, noe også det svenske Migrasjonsverket mener.

NOAS mener derfor at norske myndigheter må gi beskyttelse til alle fra Gaza nå.

Du kan lese mer om hva UNE har bestemt her: UNE stopper returer til Gaza

Du kan også kontakte NOAS om du har spørsmål eller vil at vi skal se på saken din.