Ny vurdering for noen utviste foreldre

Ny instruks fra Regjeringen åpner for en annen reaksjon enn utvisning* når en person som har brutt utlendingsloven har barn i Norge og familien ikke kan bo sammen i hjemlandet. NOAS vil skrive omgjøringsbegjæring til Utlendingsnemnda (UNE) i aktuelle saker.

Den nye instruksen fra Regjeringen gjelder for Utlendingsdirektoratet (UDI). Utlendingsnemnda (UNE) kan ikke instrueres, men Regjeringen arbeider med en forskrift som kommer i løpet av året som også vil gjelde for UNE. I mellomtiden er UNE instruert til å gi utsatt iverksettelse (å oppholde seg lovlig mens man venter) til aktuelle personer – hvis personene ber om det. NOAS vil skrive i slike saker.

Hvis du tror at den nye instruksen om alternativer til utvisning gjelder for deg, ta kontakt med oss. Det gjelder deg som:

  • har vedtak om utvisning etter utlendingsloven §§ 66, 67 eller 68 fordi du har brutt utlendingsloven
  • ikke er utvist for å ha gjort en kriminell handling som er brudd på straffeloven
  • har barn i Norge

Vi gjør en vurdering av om instruksen gjelder for deg som tar kontakt med oss, og skriver i saken din hvis det er tilfellet.

* Utvisning er en sanksjon for brudd på utlendingsloven eller straffeloven. Utvisning innebærer at personen plikter å forlate landet og får innreiseforbud til Norge og som regel også til andre europeiske land. Innreiseforbudet varer ett eller flere år, eller varig. Utvisning er ikke det samme som å sendes ut av landet med tvang.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer