Fellesuttalelse om langtidsplanen for Forsvaret

SIOPS og NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner) ønsker at Forsvaret i større grad benytter seg av kompetansen til militære utenlandsveteraner, og at veteranorganisasjonene i Norge kan samarbeide med offentlige myndigheter om ivaretakelsen av ukrainske soldater. Les hva vi forventer i ny Langtidsplan for forsvarssektoren.

Støre-regjeringen la frem sitt forslag til ny Langtidsplan for Forsvaret (LTP) i april. LTP inneholder retningen, drift og rammer for Forsvaret i et langtidsperspektiv. Planen skal senere behandles på Stortinget i juni.

For SIOPS er det viktig at skadde veteraner fra internasjonale operasjoner (INTOPS) fortsatt kan benytte sin unike operative og militærfaglige kompetanse i Forsvaret. Dette kan gjennomføres gjennom egne stillingshjemler for skadde INTOPS-veteraner, og fortrinnsrett på stillinger.

SIOPS har også etterlyst et sterkere og mer helhetlig veteranfokus, også at planer som LTP ses i sammenheng med ny langtidsplan for veteranene. Les innspillene fra SIOPS til LTP her.

Både SIOPS og NVIO deltok på høringen om LTP i Stortingets utenriks- og forsvarskomite 18. april. Begge organisasjoner mener at en økonomisk storsatsing på Forsvaret også må innebære en styrking av veteranfeltet i årene som kommer.

SIOPS og NVIO peker begge på det sentrale forholdet mellom en god veteranivaretakelse og landets langsiktige operative evne.

Les fellesuttalelsen om LTP fra SIOPS og NVIO i sin helhet her.

SIOPS og NVIO forventer følgende i ny LTP:

  • Regjeringen inngår et samarbeid med SIOPS og NVIO om bistand til ukrainske soldater gjennom et ideelt-offentlig prosjekt.
  • Regjeringen og Stortinget ber Forsvaret i større grad benytte seg av veteranenes kompetanse etter tjenesten i utlandet.
  • Kommunene innlemmer veteranenes rolle og kompetanse i lokale og interkommunale beredskapsplaner og veteranplaner.
  • Det bevilges øremerkede midler til veteranarbeidet. Dette presiseres i Langtidsplanen for Forsvaret og i kommende statsbudsjett.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer