Derfor trenger vi din støtte for å kunne hjelpe denne sårbare gruppen

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) arbeider med å fremme asylsøkeres og flyktningers rettssikkerhet i Norge. Vi bistår i ulike faser av asylprosessen med informasjon og rettshjelp. Engasjerte jurister og saksbehandlere i NOAS vil gjerne fortsette å bidra med sin ekspertise i dette feltet der det ikke er andre aktører, men nå er vi i en vanskelig økonomisk situasjon.

Et bidrag til vårt arbeid betyr veldig mye for at vi skal kunne fortsette å gi mennesker håp om at deres sak blir håndtert på en måte som sikrer deres rettssikkerhet. Og det nytter.

60 prosent av dem som fikk svar fra utlendingsmyndighetene i 2023 fikk positivt svar, etter at NOAS engasjerte seg i saken.

I tillegg driver vi påvirkningsarbeid for å påvirke regelverk og asylpraksis i kontakt med politikere og forvaltning, samt at vi arbeider for at norske myndigheter skal følge FNs anbefalinger og respektere de internasjonale menneskerettighetene.

Dessverre har NOAS i 2023 mistet betydelig offentlig støtte, og er avhengig av flere inntektskilder for å kunne opprettholde rettshjelpstilbudet på samme nivå som før.

Gi en gave nå: Til kontonummer: 6011.05.44092 Med Vipps: #74798
Tusen takk for at du ser verdien av vårt arbeid!Med ønske om en riktig god jul og et fremgangsrikt 2024!