Ønsker du å stille til valg i Siops?

I april gjennomfører SIOPS sitt årlige landsmøte, den viktigste diskusjons- og beslutningsarenaen i organisasjonen. På dette landsmøte er en rekke tillitsverv til valg for perioden 2024-2026. Aktuelle kandidater velges av deltagerne på landsmøtet. Oversikt over valgbare vev følger videre i saken.

Styret er det øverste beslutningsorganet i SIOPS mellom de årlige landsmøtene, og fatter beslutninger om alle forhold som angår organisasjonen i dag. Andre organer i SIOPS er Kontrollkomiteen som skal påse at vedtektene følges, og valgkomiteen.

På kommende landsmøte (mer info og innkalling kommer) skal det velges styreleder, flere styremedlemmer og varamedlemmer. Det skal også velges et medlem og varamedlem av kontrollkomiteen, og et medlem av valgkomiteen.

Valgkomiteen ønsker dine innspill

Interesse for deltagelse i SIOPS-styret og til andre valgte organ kan sendes til valgkomiteen. Valgkomiteen er valgt av landsmøte i 2023 til å vurdere og innstille aktuelle kandidater for landsmøte, det er landsmøtet som tar den endelige avgjørelsen. Kandidater kan innspilles til valgkomiteen, og du kan selv melde din interesse for de ulike tillitsvervene. Det er også mulig med uforpliktende samtaler med et av valgkomiteens medlemmer.

Kort tid før landsmøtet publiseres en offentlig innstilling, en skriftlig anbefaling fra valgkomiteen om hvem som er aktuelle for de ulike tillitsvervene.

Frist for å melde interesse til valgkomiteen er lørdag 6. april 2024. Kontaktinformasjon til valgkomiteen: [email protected], eller på telefon 926 41 092. Valgkomiteen består av Jan Edgar Nilsen (leder), John Magne Malmedal og Yngvar Bjartveit.

Om du har forslag eller spørsmål til valgkomiteen om valget eller hva det enkelte tillitsvervet innebærer, kan du bare ta kontakt.

Følgende tillitsverv er til valg på landsmøte 2024:

Verv

Styreleder

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Varamedlem 3

Varamedlem 5

Varamedlem 6

Varamedlem 7

Kontrollkomiteen

Medlem

Varamedlem 1

Valgkomiteen

Medlem