Møt veiledningstjenesten i Bergen

Hvor? Kong Oscars gate 62, Batteriet Vest-Norge & Kirkens Bymisjon
Når? Fredag 21.juni, 09:00-17:00

Fredag 21.juni, vil NOAS’ veiledningstjeneste være tilstede i Bergen, for å tilby veiledning til asylsøkere som har fått avslag.

I en veiledningssamtale kan du snakke med en rådgiver om:

  • Hvorfor du har fått avslag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) i asylsaken din
  • Situasjonen din etter avslag på asylsøknaden
  • Dine fremtidige alternativer
  • Eventuelt andre spørsmål om asylprosessen

Har du behov for en veiledningsamtale? Ta kontakt på telefonnummer 489 55 698 eller send en e-post til veiledning@noas.org.

Vi kan ta samtalene på arabisk, tigrinja, tigre, engelsk og norsk, og er klar til å hjelpe deg.

Her kan du lese mer om veiledningstjenesten.