NOAS ber Utlendingsnemnda vurdere Iran-saker på nytt

De siste ukers utvikling i Iran viser med all tydelighet faren ved å være opposisjonell.

NOAS har i en årrekke vært bekymret for rettssikkerheten til iranske asylsøkere i Norge som har fått endelig avslag på sin søknad om beskyttelse.

Særskilt gjelder det kvinner som har flyktet fra sin egen familie på grunn av kjønnsrelatert forfølgelse, og hvor iranske myndigheter ikke kan eller vil beskytte dem. Det gjelder også politisk opposisjonelle, aktivister for minoriteters rettigheter, konvertitter og de som i Norge har vært politisk aktive mot det sittende iranske styre.

De siste månedene har tydelig vist at iranske myndigheter ikke respekterer grunnleggende menneskerettigheter. De slår ned på demonstrasjoner med bruk av omfattende vold, og flere hundre mennesker har blitt drept siden protestene startet.

Bakgrunnen for demonstrasjonene er at Zhina Mahsa Amini døde 16. september, etter å ha blitt arrestert av iranske myndigheter for brudd på reglene for hvordan hijaben skal sitte på hodet.

To måneder senere er flere hundre demonstranter drept, inkludert mange barn . De er skutt og slått ihjel av iranske sikkerhetsstyrker.

Mange tusen har til nå blitt arrestert av iranske myndigheter. Flere av dem risikerer dødsstraff.

I Norge lever det mange iranske asylsøkere som har fått avslag på søknaden om beskyttelse, til tross for at de over mange år har vært aktive motstandere av det iranske styret. De lever på eksistensminimum uten grunnleggende rettigheter i Norge. Flere av dem har levd slik i over 10 år.

Norske utlendingsmyndigheter mener det er trygt nok for dem å returnere til Iran. Selv mener de det motsatte. De siste måneders hendelser i Iran viser dessverre at deres frykt for forfølgelse ved retur er berettiget og reell.

De rapporterte drapene, arrestasjonene og dødsstraffene viser tydelig hva de som opponerer mot iranske myndigheter kan frykte ved retur.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer