Rapportlansering – Tilbakekall av oppholdstillatelse og statsborgerskap

NOAS lanserer rapporten «Tilbakekall. Ungdom fra Afghanistan som risikerer å miste oppholdstillatelse eller statsborgerskap».

Tid: Onsdag 1. november kl.09:00 -10:00

Sted: Kulturhuset i Oslo

Rapportlansering: Tilbakekall av oppholdstillatelse eller statsborgerskap | Facebook

Å få tilbakekalt oppholdstillatelse eller statsborgerskap innebærer å miste retten til å oppholde seg i Norge. Over 2 500 personer risikerer tilbakekall. Den største gruppen gjelder personer som kom fra Afghanistan. Mange flyktet til Norge alene som barn. Rapporten baserer seg på erfaringer fra vårt rettshjelpsarbeid, herunder studier av 30 enkeltsaker, gjennomgang av relevante rutiner og statistikk fra UDI.

Rapporten kommer med anbefalinger til politiske myndigheter og forvaltning. NOAS mener ressursbruk i tilbakekallsporteføljen må ses i sammenheng med andelen saker som faktisk ender med tilbakekall og retur. Den må også veies opp mot de alvorlige konsekvensene sakene har for personene det gjelder og for utlendingsforvaltningens prioriteringer. Vi anbefaler endringer i regelverk og rutiner som blant annet sørger for at hensyn til barn, lang botid, botid som barn og andre rimelighetshensyn tillegges mer vekt. Vi anbefaler at norske myndigheter hører på UNHCR når det gjelder usikkerhet om utvikling i Afghanistan etter Talibans maktovertakelse.

Program:

09.00 – 09.05
Introduksjon og velkommen v/Sanja Adjulovic, fungerende generalsekretær
09.05 – 09.20
Presentasjon av NOAS` rapport om tilbakekall v/seniorrådgiver Elin Berstad Mortensen
09.20 – 09.30
Samtale med tidligere enslig mindreårig asylsøker om tilbakekall
09.30– 09.40
Kommenterer fra statssekretær Even Eriksen
09.40 – 10.00
Kommentarer fra Utlendingsdirektoratet (UDI) v/Jørgen Kjerkol, Advokatforeningen
v/advokat Maral Houshmand og Sivilombudet v/Joakim Øren
10.00
Avslutning

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer