Etisk handel Norge søker seniorrådgiver for ansvarlig næringsliv og bærekraft

Vi trenger deg som brenner for bærekraft og som vil jobbe i Norges ledende fagmiljø for ansvarlig næringsliv med 15 andre kolleger!

For å nå bærekraftsmålene må aktsomhetsvurderinger være en sentral del av næringslivets og det offentliges forretningspraksis. Etisk handel Norge skal være ledende på aktsomhetsvurderinger, på veiledning om åpenhetsloven og ha en helhetlig tilnærming til bærekraft: menneskerettigheter, klima og miljø, anti-korrupsjon og dyrevelferd.

Arbeidsoppgavene vil være rådgivning og kompetanseutvikling av Etisk handel Norges medlemmer, individuell medlemsrådgivning, holde kurs og seminarer, utvikle ressurser og verktøy, og forbedringsprosjekter i medlemmenes leverandørkjeder.

Les hele stillingsutlysningen og søk på Finn.no.  

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=324829519