Trøndelag Kulturarvnettverk

Nå samler vi det frivillige kulturvernet i Trøndelag i et stort faglig nettverk for lokale lag og foreninger.

Kulturvernforbundet tar nå et initiativ til å etablere «Trøndelag kulturarvnettverk» for å samle alle gode krefter innenfor det frivillige kulturvernet i Trøndelag. Ambisjonen er å bygge opp en regional kulturvernparaply for alle frivillige lag og foreninger som jobber innenfor det brede kulturvernfeltet i Trøndelag.

Innenfor Kulturvernforbundets landsdekkende medlemsorganisasjoner finnes det omtrent 250 lokale lag, foreninger og miljøer innen det frivillige kulturvernfeltet i Trøndelag fylke. I tillegg til dette finnes det flere lag og foreninger som ikke er organisert inn under Kulturvernforbundets paraply, så det samlede antall frivillige kulturvernlag i Trøndelag er sannsynligvis over 300 stk. Det tilsvarer igjen ca. 32 000 frivillige kulturvernere i Trøndelag fylke.

Med en så stor regional medlemsmasse av frivillige er behovet for en bedre organisering og samordning nå blitt veldig stort, og vi ønsker derfor å etablere et regionalt kulturarvnettverk for de lokale lagene i Trøndelag.

Informasjonsmøte i Steinkjer og Trondheim 29. og 30. november 2023

Vi ønsker alle interesserte hjertelig velkommen til informasjonsmøte om Trøndelag kulturarvnettverk i Steinkjer (29.nov på Egge museum) og i Trondheim (30. nov. på Sverresborg museum)

MELD DEG PÅ INFORMASJONSMØTET HER

Les hele prosjektbeskrivelsen for Trøndelag kulturarvnettverk her (pdf)