Besøk hos ukrainske krigsveteraner i Norge

For en tid tilbake besøkte representanter fra SIOPS skadde ukrainske soldater til behandling i Norge. SIOPS ønsker å tilby myndighetene bistand i ivaretakelsen av skadde ukrainere.

Mandag 25. september besøkte generalsekretær Kjetil Bragstad og rådgiver Jannicke Voss to skadde ukrainere som var til behandling på Sunnaas sykehus. Bragstad som selv er skadet i strid, delte sine erfaringer.

Fellesprosjekt om å hjelpe skadde ukrainere

Norge deltar i dag med medisinsk evakuering og behandling av skadde ukrainske soldater fra fronten. SIOPS mener at Forsvarsdepartementet kan anvende det norske veteranmiljøet som den ressursen de faktisk er i dette arbeidet.

Vi har en spesialkompetanse på skadde krigsveteraner, noe vi ønsker å tilby til offentlige myndigheter. Ofte kan det være lettere å snakke med noen som har opplevd det samme som en selv. Et slikt prosjekt kan være et fellesprosjekt mellom veteranorganisasjonene i Norge.

Likepersonsarbeidet kan tilbys som støtteapparat til de ukrainske soldatene som er til behandling i Norge. SIOPS har gjennom flere år drevet et likepersonsarbeid, der skadde veteraner bistår andre skadde veteraner gjennom råd og veiledning til den enkelte. Det landsdekkende POC-nettverket (Point of Contact) i SIOPS har likepersoner med bakgrunn fra forskjellige utenlandsmisjoner. POC-ene i SIOPS har alle erfaring med utfordringer etter deltagelse i internasjonale operasjoner.

Skuffet over respons fra Forsvarsdepartementet

SIOPS har ved flere anledninger foreslått et slikt støtteapparat for ukrainerne til myndighetene, men til nå har lite skjedd.

Første gang SIOPS foreslo dette til Forsvarsdepartementet var i mars-måned, senest på et møte med forsvarsministeren i september. Dessverre har vi ikke hørt noe eller blitt kontaktet av Forsvarsdepartementet om dette forslaget.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer