Hinda blir tvunget til å reise fra sine tre barn

– Barna mine trenger meg sårt. Jeg tør ikke en gang å tenke på hvordan de vil ha det når jeg ikke lenger er der, forteller Hinda som er utvist fra Norge og må reise fra sine tre barn. Foto: Camilla Moen.

Hinda er utvist fra Norge, og må dra fra barna sine på 6, 9 og 11 år. – Barna våkner med mareritt og frykt for at jeg er borte.

Les artikkelen i Telemarksavisa 

Hinda bor sammen med barna i Tokke i Vest-Telemark kommune hvor hun leier en leilighet. Hun er deres hovedforsørger og den som følger dem opp med alt det praktiske i hverdagen. Nå venter hun på å bli kastet ut av landet.

– Hvor blir det av menneskerettighetene til barna mine?, spør Hinda.

Hun forteller at barna er svært preget av situasjonen.

– De sliter med angst og frykt for myndighetene plutselig skal sende meg ut av landet. Det gjør det vanskelig å konsentrere seg på skolen og få sove om nettene. Minstemann våkner ofte med mareritt og frykt for at jeg er borte, forteller hun.

Hinda er deres daglige støttespiller og den som følger dem opp med alt det praktiske i hverdagen. Hun lager mat, vasker klærne deres, følger dem til skolen og aktiviteter og gir dem støtte og trøst når de er lei seg.

– Barna mine trenger meg sårt. Jeg tør ikke en gang å tenke på hvordan de vil ha det når jeg ikke lenger er der.

Innreiseforbud

Norske myndigheter har gitt Hinda innreiseforbud i to år, så det kan bli lenge til neste gang hun ser barna sine igjen.

– Jeg får ikke sove om natta fordi jeg bare tenker på fremtiden til barna mine og hvordan livet mitt vil bli uten dem.

Hinda er utvist fra landet for å ha tilbakeholdt informasjon om at hun søkte asyl i et annet land før hun kom til Norge, og for å ha oppholdt seg ulovlig i Norge etter vedtak om utvisning. Hun ble henvist til å returnere til landet der hun først søkte asyl i henhold til det såkalte Dublinregelverket.

I mellomtiden har hun fått tre barn med en norsk statsborger. For Hinda er det ikke et alternativ å ta med barna til Etiopia. Dette skyldes blant annet at jentene står i fare for å bli omskåret der.

NOAS-jurist Florentina Grama mener at utvisningen av Hinda bryter med menneskerettighetene til barna.

Hensynet til barna bør veie tyngst
NOAS-jurist Florentina Grama har representert Hinda i saken. Hun mener hensynet til barnets beste bør få avgjørende vekt. I følge Grama bryter utvisningen av Hinda med barnas menneskerettigheter.

– Utvisningen krenker retten til familieliv i Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Det krenker også FNs barnekonvensjon fordi barnas beste ikke tillegges den vekten konvensjonen krever.

Juristen mener at ut ifra forholdets alvor i saken er det for inngripende å utvise Hinda, og på denne måten splitte familien i flere år.

– Forvaltningen har andre reaksjonsmuligheter tilgjengelige. Istedenfor utvisning kan UNE for eksempel fatte vedtak om inntil tre års tilleggstid før de kan søke om permanent opphold, sier Grama.

Psykolog om konsekvensene av utvising for barna

Psykologspesialist Heidi Wittrup Djup understreker hvor alvorlig det er når myndighetene skiller barn fra sine nærmeste omsorgsgivere. Hun mener dette kun bør gjøres i tilfeller hvor en slik adskillelse faktisk er til barnets beste.

– Å skille barn fra sine foreldre er noe av det mest inngripende staten kan utsette sine borgere for. Det griper inn i barnets hverdag, identitet, tilhørighet og framtidstro, og kan gi store konsekvenser for både livskvalitet og psykisk helse.

Psykologen forteller at konsekvensene kan gi seg utslag i konsentrasjonsvansker, søvnvansker, nedstemthet og engstelse, noe som i sin tur svekker både skolefaglig og sosial fungering. Ikke minst rammer det barnets trygghet, tillit og tilknytning til omgivelsene, noe som kanskje aldri lar seg reparere igjen.

– Det er ufattelig at staten i sitt ønske om å straffe foreldre, aksepterer at barn påføres så store belastninger. Det må tas i bruk andre sanksjonsmuligheter som ikke bryter ned barn.

– Hjerteskjærende

Varaordfører Benedikte Nes i Tokke har engasjert seg og beskriver saken som hjerteskjærende. Foto: Kristian Bålsrød

Saken har skapt engasjement i lokalsamfunnet hvor Hinda bor med sine tre barn. En av dem som har engasjert seg for saken er varaordfører Benedikte Nes.

Hun forteller at saken angår henne på flere plan – både som medmenneske, trebarnsmor – og som lokalpolitiker med ønske om at innbyggerne i kommunen skal ha det bra.

– Jeg har kjent Hinda og familien i flere år og har barn som går på samme skole som barna hennes. Det er tre flotte barn som deltar fullt og helt i lokalsamfunnet her. Vi er sammen med dem på fotballbanen, på korpsundervisning og på kulturhuset, forteller hun.

Hun synes det er forferdelig å tenke på barna til Hinda som nå lever med usikkerhet og konstant frykt for å miste det kjæreste de har.

– Utvisningsvedtaket går aller mest ut over barna, som er helt uskyldige i situasjonen. Alle barn i Tokke skal ha det bra. Alle barn i kommunen vår er like verdifulle, understreker varaordføreren.

Hun synes at staten setter Hinda og barna i en helt umulig situasjon.

–  Attpåtil bor vi i en kommune som sliter med fraflytting, der vi jobber mye med å prøve å tiltrekke oss barnefamilier. Her har vi en velfungerende mor med tre aktive, norske barn. Sett fra lokalsamfunnets side er utvisningen absurd, sier hun.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer