Nataliya Yeremeyeva får Annette Thommessens hederspris

Nataliya Yeremeyeva, vinner av Annette Thommessens hederspris 2023

Hun har vært en sentral støttespiller og talsperson for ukrainske flyktninger i Norge siden Russlands invasjon av Ukraina 24.februar 2022.

– Nataliya Yeremeyeva har gjennom sin utrettelige innsats for ukrainske flyktninger i Norge bidratt til å skape et håp om en større forståelse for flykningers situasjon generelt. Hennes bakgrunn har flere likhetstrekk med den bakgrunnen Anette Thommessen selv hadde og jeg er sikker på at Nataliya Yeremeyevas engasjement for flyktninger ikke vil avta i årene som kommer, sier styreleder i Annette Thommessens minnefond Brynjulf Risnes. 

I begrunnelsen for tildelingen fremhever minnefondet hvordan Yeremeyeva – som selv er fra Kharkiv i Ukraina – jobber aktivt for at ukrainske flyktninger kan vise motstand til krigen i hjemlandet samtidig som de bygger et nytt liv i Norge. Yeremeyeva er rådgiver i Ukraina-programmet ved Det Europeiske Wergelandsenteret og nestleder i den ukrainske foreningen i Norge. Hun bidrar til daglige demonstrasjoner for å minne om den grusomme krigen i hjemlandet, samtidig som hun gjennom kronikker, artikler og intervjuer med media belyser utfordringene ukrainske flyktninger står i.

Med denne prisen vil minnefondet hedre Yeremeyevas ekstraordinære engasjement og innsats.

– Jeg ser på Annette Thommessens livshistorie, samfunnsmessig engasjement og fokus på rettighetsspørsmålet som et viktig eksempel hvordan en innvandringskvinne kan gjøre en forskjell i det norske samfunnet. Hennes lærdom og sterk vilje er en inspirasjon for mange av oss i dag. Å være en del av hennes sosial arv er en ære for meg, sier prisvinner Nataliya Yeremeyeva.

Annette Thommessen (1932 -1994) stiftet Norsk organisasjon for asylsøkere i 1984, og ledet organisasjonen helt frem til sin bortgang. Hedersprisen skal bidra til økt rettssikkerhet for asylsøkere og flyktninger og forståelse for deres situasjon.

Prisen deles ut den 5. desember kl.18:00 på Kulturhuset i Oslo (Boksen). Velkommen!

Prisutdeling og førjulsmingling | Facebook