FFI – Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt er Forsvarets sentrale forskningsinstitusjon og er organisert som en etat med spesielle fullmakter, direkte underlagt Forsvarsdepartementet. FFI har til formål å driver forskning og utvikling for Forsvarets behov. FFI er rådgiver for Forsvarets strategiske ledelse. Spesielt skal instituttet se trekk ved vitenskapelig og militærteknisk utvikling som kan påvirke forutsetningene for sikkerhetspolitikken eller forsvarsplanleggingen.

Anne Lise Hammer
Kommunikasjonssjef

Telefon: +47 63 80 71 03

Epost: anne-lise.hammer@ffi.no

Adresse: Instituttveien 20, 2007 Kjeller

Telefon: +47 63 80 70 00

Hjemmeside: www.ffi.no