Sammensatte trusler kan sorteres bedre

Hva er sammensatte trusler? Kan de kategoriseres? FFIs Julie Bergaust og Stig Rune Sellevåg viser i en ny forskningsartikkel hvordan det er mulig å sortere bedre mellom slike trusler.

I en nylig publisert artikkel i tidsskriftet European Security tar Julie Bergaust og Stig Rune Sellevåg for seg temaet. Utgangspunktet er at de ønsket å definere fenomener som generelt omtales som «sammensatte trusler», eller «hybrid interference» på engelsk, til noe mer grundig og håndfast.

Forlater vage begreper

– Framfor å bruke vage begreper som «hybridangrep», beskriver vi her flere kategorier. De er «maktposisjonering», på engelsk «priming». Videre «fordekt tvang» («covert coercion»), «sabotasje og likvidasjoner» («sabotage and assassinations») og «tvangsdiplomati» (coercive diplomacy). Alle disse inngår i begrepet «sammensatte trusler», forteller Bergaust, og fortsetter:

– En slik tydeliggjøring er viktig. Ut fra det blir det lettere å snakke om og kunne utvikle politikk for hvordan Norge skal motvirke trusler i et sammensatt utfordringsbilde. Det er nemlig viktig at mottiltakene som velges er tilpasset forskjellige typer aktiviteter, intensitetsnivå på innblandingen og alvorlighetsgrad.

Ros fra andre forskere

Bergaust og Sellevågs artikkel «Improved conceptualising of hybrid interference below the threshold of armed conflict» er fagfellevurdert. De får ros fra andre forskere på feltet. En av dem som har gått gjennom artikkelen før publisering peker på hvor nøye forskerne har vært:

– Forskerne tar sikte på å utvikle det relativt nye begrepet «hybrid innblanding» ved å beskrive de forskjellige elementene i begrepet og definere kategoriene på en systematisk måte. Artikkelen gjør en utmerket jobb med denne konseptuelle utviklingen, skriver vedkommende, og fortsetter:

– Den tar for seg begrepet hybrid innblanding og rekonseptualiserer det grundig i en morfologisk analyse. Dette kan bli en nyttig konseptualisering av et stadig viktigere fenomen med direkte relevans for europeisk sikkerhet.

en ung kvinne ser til siden
– Ordet «hybridangrep» er ikke presist nok, sier forsker Julie Bergaust ved FFIs avdeling Totalforsvar. I en ny artikkel blir begrepene knyttet til sammensatte trusler delt inn i flere og mer håndfaste kategorier. Foto: FFI​​​​

Skillene viskes ut

Bergaust og Sellevåg arbeider begge ved FFIs avdeling Totalforsvar.

– De temaene vi arbeider med hos oss er høyst reelle, sier Sellevåg.

– Trusselbildet mot norske og allierte interesser er mer sammensatt enn tidligere. Det endres raskt. Et gjennomgående trekk er at truslene nå berører flere sektorer. Alle deler av samfunnet kan nå bli utsatt for maktbruk og press. Det tradisjonelle skillet mellom fred, krise og krig viskes ut. Det samme gjør skillet mellom sivile og militære oppgaver.

Gir grunnlag for mer

Julie Bergaust er førsteforfatter av artikkelen. Den inngår i doktorgradsprosjektet hennes.

– Vi mener at dette er et viktig tema å arbeide videre med. Det er selvfølgelig veldig hyggelig å bli antatt med en slik publisering i et internasjonalt tidsskrift. Ikke minst fordi det bidrar til at innholdet når fram til forskere som slik får tilgang på resultatene våre, og kan bygge videre på dem, sier hun.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer