Beredskapsøvelse på Kjeller

Foto: FFI

Onsdag 13. mars gjennomfører vi en fullskala samvirkeøvelse ved FFI på Kjeller. Øvelsen tar utgangspunkt i en tenkt hendelse i et av laboratoriene på instituttet.

Hensikten med øvelsen er å øve og forbedre samvirket mellom FFI og ulike beredskapsaktører. Scenarioet for øvelsen tar utgangspunkt i en hendelse i et av laboratoriene for CBRN-midler, hvor flere personer blir utsatt for svært giftige kjemikalier. CBRN står for kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R) og nukleært materiale (N). 

Om øvelsen

  • Øvelsen starter klokken 8.30 onsdag 13. mars og varer i noen timer. 
  • I øvelsen deltar Forsvarets ABC-skole, Nedre Romerike brann og redning, Oslo Universitetssykehus, politiet, Proactima, nødmeldesentralene og Lillestrøm kommune i tillegg til FFI.

Informasjon til nærmiljøet

Øvelsen blir godt merkbar gjennom utrykningskjøretøy og uniformert personell. For å unngå bekymring varsles nærmiljøet inkludert forskningsinstituttene, skoler, barnehager, velforeninger med mer på forhånd. 

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer