Kraftriket AS

Telefon: +47 32 14 10 00          

E-post: kunde@kraftriket.no

Hjemmeside: www.kraftriket.no

Daglig leder: Ørjan Bøyum 

Styreleder: Anders Johan Kvamme   

Stiftet: 30.09.1995

Kraftriket er utviklet for å ta vare på det lokale – verdiskapning i form av arbeidsplasser og engasjement lokalt. Selve fundamentet i Kraftriket er lokal tilstedeværelse, og ved å være til stede opplever kundene at vi er mer tilgjengelig og en samarbeidspartner for lokalt engasjement.

Vi ønsker å ta opp kampen i et hardt konkurranseutsatt marked og være en motvekt til andre aktører i bransjen som velger å gå den andre veien.

Kraftriket består av de tidligere strømsalgsvirksomhetene til Flesberg Elektrisitetsverk, Nore Energi, Orkland Energi, Midt-Telemark Energi, Stange Energi, Ringerikskraft, Valdres Energi, Midtkraft, Nord-Østerdalen Kraftlag, Lærdal Energi, Sør-Aurdal Energi og Krødsherad Energi.

Vi er stolte over å ha oppnådd anerkjennelse gjennom sertifiseringer som Trygg Strømhandel, Miljøfyrtårnssertifisering  og Great Place To Work sertifiseringen. Disse utmerkelsene er bevis på vårt kontinuerlige engasjement for å opprettholde høy standard, fremme bærekraft og skape et trivelig arbeidsmiljø for våre teammedlemmer.

May Britt Andersen
Merkevareansvarlig
  
 
 
T: +47 906 42 041

Nyheter