Strømstøtte for september

I september var gjennomsnittsprisen for NO1 (Oslo), NO2 (Kristiansand) og NO5 (Bergen) på ca. 359 øre/kWh. Nå er det også strømstøtte for NO3 (Trondheim) fordi gjennomsnittsprisen for september var på ca. 75 øre/kWh.

Regjeringen har fremmet proposisjon til Stortinget med forslag om at støtteandelen for september økes fra 80 prosent til 90 prosent. Forutsatt at dette blir vedtatt, vil støtteandelen for september være 90 prosent. Olje- og energidepartementet vil redegjøre nærmere om kraftsituasjonen og forslag til hvor mye strømstønaden skal utgjøre i statsbudsjettet for 2023 som legges frem torsdag 6. oktober kl. 10:00.

Støttesatser for september

I tabellen under ser du støttesatsene for september. Du finner eksempel på utregning under tabellen. Er du usikker på hvilket prisområde du tilhører? Sjekk kartet helt nederst i artikkelen!

Støttesats for september med 80 prosent støtteandel: 

PrisområdeGjennomsnittsprisStøttesats
NO1 (Oslo)358,69 øre/kWh288,69 øre/kWh
NO2 (Kristiansand)358,69 øre/kWh288,69 øre/kWh
NO5 (Bergen)358,69 øre/kWh288,69 øre/kWh
NO3 (Trondheim)75,29 øre/kWh5,29 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva36,43 øre/kWh0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva*36,43 øre/kWh0 øre/kWh

Støttesats for september dersom forslaget om 90 prosent støtteandel vedtas: 

PrisområdeGjennomsnittsprisStøttesats
NO1 (Oslo)358,69 øre/kWh324,77 øre/kWh
NO2 (Kristiansand)358,69 øre/kWh324,77 øre/kWh
NO5 (Bergen)358,69 øre/kWh324,77 øre/kWh
NO3 (Trondheim)75,29 øre/kWh5,95 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva36,43 øre/kWh0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva*36,43 øre/kWh0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere). Tallene er hentet fra NVE og vi forbeholder oss mot evt. feil.

Slik regner du ut din strømstøtte for september

Du kan selv enkelt regne ut din strømstøtte. Dette gjør du ved å ta ditt strømforbruk for september (antall kWh) og gange/multiplisere med støttesats som oppgitt i tabellen over.

  • Her ser du et eksempel på utregning for en bolig i Oslo (NO1) som har et strømforbruk på 3000 kWh i september: 3000 x 3,2477 = 9743,1 (forutsatt 90% støtte). Obs! Pass på å gjøre om støttesats fra øre til kroner når du skal regne ut din støtte (324,77 = 3,2477).
NB! Ditt strømforbruk i kWh for september finner du ved å logge inn i Kraftriket-appen.

Les mer om hvem som får støtte og hvordan strømstøtten fungerer.

Prisområder i Norge:

prisområder
Les også:
stromstotte

Slik fungerer strømstøtten