10.000 kroner fra Kraftriket Fondet betyr masse

Sommerfuglens nevromangfold er en ny oppstartet organisasjon, som ønsker å inkludere og tilby barn og unge med nevrodiverse variasjoner i Ringerike og Hole gode tilrettelagte fritids tilbud.

Foreningen er for barn og unge med Autisme, ADHD og Tourettes og deres nærpersoner. Barn med en eller flere av disse nevrodiverse variasjonene, har i de fleste tilfeller behov for god og individuell tilrettelegging. Hvis ikke blir det som oftest vanskelig å delta på aktiviteter. Dessverre er det få eller ingen ordinære fritidstilbud som har denne typen tilrettelegging pr i dag.

Sommerfuglens Nevromangfold søkte om midler fra Kraftriket Fondet for å kunne tilby barn og unge et gratis aktivitetstilbud noen dager i sommerferien hos Hest og mestring i Hønefoss.  Denne aktiviteten vil ha fokus på mestring og gode opplevelser.  Og ikke minst at de som får bli med her kan kjenne på samhold og det å kunne være med på samme fritidsaktivitet som flere i klassen / Nærmiljøet deltar på.

Vi i Kraftriket synes dette er et veldig fint prosjekt og støtter opp med 10. 000 kroner til denne aktiviteten. Vi håper alle barna som får bli med, får noen supre dager på hesteryggen!