Brystkreftforeningen

Telefon: +47 21 49 24 79          

E-post: post@brystkreftforeningen.no

Hjemmeside: www.brystkreftforeningen.no

Daglig leder: Camilla Skare

Styreleder: Astrid Langeby Kolbekk   

Stiftet: 04.05.1991

Årsrapporter: 2023  2022  2021  2020

Brystkreftforeningen har over 500 frivillige fordelt på 54 lokalforeninger og 15 000 medlemmer. Vi jobber for at flere skal overleve brystkreft, med god livskvalitet. Forskning på brystkreft, blant annet gjennom Rosa sløyfe, er et viktig satsningsområde, i tillegg til å utvikle likepersonstjenesten slik at alle som ønsker det skal ha noen å snakke med.

Brystkreftforeningen eier også Rosa sløyfe-aksjonen sammen med Kreftforeningen og her er målet å vise solidaritet med brystkreftrammede, spre informasjon og øke kunnskapen om brystkreft, samt å støtte brystkreftforskning. Rosa sløyfe-aksjonen gir en unik synlighet om brystkreft og er samtidig en svært viktig finansieringskilde for brystkreftforskning. 

Brystkreftforeningen startet som en besøkstjeneste for brystkreftopererte, men ble formalisert som forening tilsluttet Kreftforeningen i 1992 og vokste raskt i antallet lokalforeninger og medlemmer. 

Brystkreftforeningen er en selvstendig organisasjon med vedtekter, handlingsplan og ulike styringsdokumenter. 

Solveig Brekke Weltzien Kommunikasjonsansvarlig

 

 

M: +47 990 23 037

E: solveig@brystkreftforeningen.no

Nyheter