Vi kan redde flere liv ved å utvide Mammografiprogrammet

Brystkreftforeningen er bekymret over at en utvidelse av Mammografiprogrammet ikke prioriteres i det foreslåtte statsbudsjettet. Det må bevilges betydelig mer penger i statsbudsjettet for å sikre at alle kvinner mellom 45 og 74 år får invitasjon til mammografi.

Hvert år redder Mammografiprogrammet rundt 100 liv. Alle norske kvinner mellom 50 og 69 år får tilbud om mammografi hvert andre år gjennom Mammografiprogrammet. Målet er å oppdage kreft tidlig, før symptomer oppstår, og med det bedre livskvaliteten og redusere dødeligheten av brystkreft.

Forskningsrådet har gjort en forskningsbasert, uavhengig evaluering av Mammografiprogrammet i Norge, og den konkluderer med at Mammografiprogrammet fungerer som man kan vente, og at brystkreftdødeligheten har blitt redusert som følge av programmet.

Bedre livskvalitet med tidlig oppdagelse

De nyeste tallene fra Kreftregisteret for 2022 viser at antall brystkrefttilfeller øker. Det er viktig at vi har et godt tilbud til kvinner slik at de kan oppdage brystkreft på et tidlig stadium. Dette vil bidra til at flere overlever brystkreft og med bedre livskvalitet. Den beste måten å oppdage brystkreft på et så tidlig stadium som mulig, er ved å ta mammografi.

Les mer: Hvordan foregår mammografi og hvordan følges du opp?

Tallene fra Kreftregisteret viser også at det er flere yngre og eldre kvinner utenom screeningalder som diagnostiseres med brystkreft, og aldersgruppen som får offentlig tilbud om mammografiscreening bør derfor utvides. I tillegg har både EU og WHO kommet med sterke anbefalinger om at alle kvinner mellom 45 og 74 år bør tilbys regelmessige mammografiundersøkelse. 

Les også: Beate oppdaget brystkreften på mammografi

Mer penger til mammografi

Styreleder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne, er skuffet over at ikke det bevilges nok penger til screening i Norge. Hun synes det er tragisk at forbedring av kvinnehelsen nedprioriteres i statsbudsjettet.

– Hvorfor er det ikke satt av penger til en utvidelse av Mammografiprogrammet når det ligger så sterke internasjonale anbefalinger til grunn? Vi vet at mammografi redder liv, så flere kvinner burde få dette tilbudet gjennom det offentlige Mammografiprogrammet, sier Harris Utne.

Kreftregisteret mener utvidelse av aldersgrupper i mammografiscreeningen bør diskuteres og vurderes på nytt av norske helsemyndigheter på bakgrunn av de oppdaterte resultatene og anbefalingene fra EU og WHO. Norsk forening for radiologisk brystdiagnostikk ba i 2019 helsemyndighetene vurdere en utvidelse av aldersgruppene i Mammografiprogrammet. Saken er til vurdering i Helsedirektoratet. 

Inviter alle kvinner mellom 45 og 74

Norsk Radiografforbund påpeker på sin nettside at studier av brystkreft i WHO og EU dokumenterer at organisert screening også reduserer dødeligheten av brystkreft for kvinner i alderen 70 til 74. I Norge er forekomsten av brystkreft blant kvinner i alderen 70–74 år relativ høy, med 373 nye tilfeller i 2022, og Norsk Radiografforbund ønsker at øvre aldersgrense for mammografiscreening bør økes fra 69 til 74 år.

Tall viser også at antall brystkrefttilfeller i aldersgruppen 45–49 år øker, med 386 nye tilfeller i 2022. WHO og EU anbefaler at denne aldersgruppen også implementeres i det offentlige Mammografiprogammet, noe Brystkreftforeningen stiller seg bak.

Brystkreftforeningen oppfordrer regjeringen til å sette av mer penger i statsbudsjettet slik at Mammografiprogrammet kan utvides.

Av Solveig Brekke Weltzien. Foto Jorunn Valle Nilsen/Kreftforeningen

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer