Vi ønsker Brystkreftforeningen velkommen på nyhetsrommet.no

Brystkreftforeningen har over 500 frivillige fordelt på 54 lokalforeninger og 15 000 medlemmer. Vi jobber for at flere skal overleve brystkreft, med god livskvalitet. Forskning på brystkreft, blant annet gjennom Rosa sløyfe, er et viktig satsningsområde, i tillegg til å utvikle likepersonstjenesten slik at alle som ønsker det skal ha noen å snakke med.

Mer informasjon på Brystkreftforeningen sitt nyhetsrom