Atlas-alliansen

Telefon: +47 22 17 46 47          

E-post: [email protected]

Hjemmeside: www.atlas-alliansen.no

Daglig leder: Marit Sørheim

Styreleder: Lilly Ann Elvestad   

Stiftet: 31.01.1994

Stiftelsen Atlas-alliansen er funksjonshemmedes egen paraply­organisasjon som jobber for å fremme rettighetene og bedre levekårene for mennesker med funksjonsnedsettelser i det globale Sør. Vårt mål er like rettigheter for alle mennesker og at all norsk bistand og humanitær innsats skal være inkluderende.

Stiftelsen Atlas-alliansen er opprettet av funksjonshemmedes egne organisasjoner og består i dag av:

· Norges Handikapforbund
· Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
· Norges Blindeforbund  
· Norsk Forbund for Utviklingshemmede
· Ryggmargsbrokk- og Hydrocefalusforeningen
· Mental Helse Ungdom
· Stiftelsen Signo

Alliansen ble grunnlagt av de fire førstnenvte organisasjonene i 1981.

Atlas-alliansen bidrar primært med støtte til funksjonshemmedes egne organisasjoner og deres solidaritetsarbeid med partner­organisasjoner i sør med midler fra Norad og andre kilder. Atlas-alliansen kan også støtte andre organisasjoners inkluderende bistandsarbeid, som f.eks gjennom det store samarbeidsprosjektet “Together for Inclusion”.

Marit Sørheim

Daglig leder

M: +47 900 67 826

E: [email protected]

Aggie Handberg                      Rådgiver utviklingspolitikk og kommunikasjon

M: +47 948 94 049

E: [email protected]

Nyheter