Feiring av den internasjonale dagen for funksjonshemmede

Tema for dagen var inkluderende humanitær respons. Dette er spesielt aktuelt nå, med de krigene og konfliktene som pågår, og med klimaendringene som skaper stadig flere flyktninger. Vi var så heldige å ha med oss en rekke gode gjester som alle ga ulike, men viktige perspektiver på dagen og på inkluderende humanitær innsats.

Dagens store spørsmål var hvordan vi best kan påse at funksjonshemmede blir inkludert i respons og hjelpearbeid. Personer med nedsatt funksjonsevne lider mer og står overfor høyere risiko i konfliktsituasjoner og naturkatastrofer enn resten av befolkningen. I tillegg blir mange mennesker skadet i krisesituasjoner, som kan føre til langvarige funksjonshemminger, noe som betyr at konfliktområder opplever en høyere prosentandel av personer med funksjonshemming. Og mens funksjonshemmede er sterkt påvirket av krise- og konfliktsituasjoner, blir de ofte etterlatt i humanitær respons.

Lilly Ann Elvestad, styreleder i Atlas-alliansen står og snakker i en mikrofon. Til venstre er det en tekstboks med sitatet "Vi må jobbe for å fjerne de holdningsmessige, fysiske og institusjonelle barrierene som forhindrer inkludering av funksjonshemmede."

Konkrete eksempler på dette fikk vi fra Tanya Herasymova, direktør i den ukrainske organisasjonen Fight for rights. Hun fortalte om en svært utfordrende situasjon i Ukraina, der både styresmakter og internasjonale hjelpeorganisasjoner mangler kompetansen og ressursene som trengs for å sikre at funksjonshemmede mennesker får den humanitære hjelpen de trenger.

I tillegg var vi så heldige at Salamatu «Sally» Kamara, aktivist, spesialrådgiver, entreprenør, forfatter og tidligere NRK-programleder, hadde mulighet til å delta på feiringen fra England via Zoom. Kamara delte litt av sin historie og noen av erfaringene hun har gjort på veien til der hun er i dag.

Inkluderende humanitær innsats, er et spesielt relevant tema nå – også her på hjemmebane. Norad skal som kjent ta over forvaltningen av den humanitære bistanden fra UD, og UD jobber nå med ny humanitær strategi. Vi var så heldige at Bård Vegar Solhjell, direktør i Norad, ga oss flere interessante refleksjoner rundt hvordan Norad har påbegynt dette arbeidet og hvilke vurderinger som gjøres for å sikre at funksjonshemmede og funksjonshemmedes organisasjoner blir inkludert.

Til slutt oppsummerte Per-Inge Bjerknes, generalsekretær i Norges Blindeforbund, dagens flotte markering. Selv om dette var en feiring, er det likevel mye arbeid som må gjøres framover for å sikre at humanitær innsats blir inkluderende og at mennesker med funksjonsnedsettelser ivaretas – også når det gjelder som aller mest.

Tusen takk til alle som kom og feiret dagen med oss!