Kvinners rett på retrett

På 8. mars, den internasjonale kvinnedagen, markerer vi seirene kvinne- og likestillingsbevegelser har vunnet, men også hvor mye som gjenstår. I en verden der kvinners rettigheter angripes, erdet viktig å løfte fram at noen grupper kvinner rammes hardere.

På 8. mars, den internasjonale kvinnedagen, markerer vi seirene kvinne- og likestillingsbevegelser har vunnet, men også hvor mye som gjenstår. I en verden der kvinners rettigheter angripes, er det viktig å løfte fram at noen grupper kvinner rammes hardere.

I land over hele verden, blir rettighetene til kvinner, jenter og andre som bryter med kjønnsnormer angrepet. Fra USA, der stadig flere delstater innskrenker retten til abort, og til Afghanistan, hvor jenter og kvinner igjen utestenges fra skoler og arbeid, ser vi en urovekkende trend. Norges strategi for å sikre likestilling i utviklingsarbeidet, En rettferdig verden er en likestilt verden, trekker også fram denne skremmende utviklingen.

I tillegg til at kvinner og jenter med funksjonsnedsettelser rammes av de samme innskrenkningene som kvinner uten funksjonsnedsettelser, ser vi også at denne gruppen opplever særlig diskriminering. Representanter fra funksjonshemmedes egne organisasjoner i Tanzania forteller at jenter og kvinner ikke får oppfylt retten til å bestemme over egen kropp. En gravid døv kvinne mistet sitt barn sent i svangerskapet fordi helsepersonell ikke kommuniserte livsviktig informasjon om svangerskapet. Retten til å informasjon om og selvbestemmelse over egen kropp må gjelde uansett funksjonsvariasjon.  


Det er ikke bare i land i Sør funksjonshemmede kvinner blir diskriminert. I EU er det 13 land, inkludert Danmark, som tillater sterilisering av funksjonshemmede kvinner – uten deres egen samtykke. Særlig kvinner med utviklingshemming er utsatt.

Retten til kunnskap om egen kropp, seksualitet og å bestemme over egen kropp burde være uomtvistelig – dessverre viser tilbakeslagene hvor sårbare lovgitte rettigheter kan være.

Vi oppfordrer derfor Norge og norske myndigheter til å fortsette å jobbe utrettelig for å sikre at alle mennesker,og spesielt kvinner, jenter og de som bryter med kjønnsnormer, både med og uten funksjonsnedsettelser, kan få muligheten leve i en rettferdig og likestiltverden.