Statsbudsjettet for 2025: Siops krever styrket veteranprofil

Regjeringen sitter nå i sin første budsjettkonferanse for å starte arbeidet på neste års statsbudsjett. SIOPS forventer at regjeringen i budsjettet for 2025 bevilger øremerkede midler til tiltakene i ny veteranplan.

Støre-regjeringen sitter nå i en tre dagers budsjettkonferanse på Klækken hotell i Hønefoss. På denne konferansen skal rammene og den økonomiske profilen for statsbudsjettet for 2025 behandles. Første konferanse legger grunnlaget for regjeringens senere budsjettarbeid. Les mer om regjeringens budsjettarbeid her.

Ifølge statsminister Støre og finansminister Vedum legges det opp til en økonomisk styrking av Forsvaret. Denne økningen må også komme veteranrelaterte aktører og prosjekter til gode.

SIOPS vil følge regjeringens budsjettprosess nøye frem til fremleggelsen på høsten.

Forventninger til nytt budsjett

SIOPS forventer følgende:

-Veteranprofilen styrkes i statsbudsjettet for 2025. Profilen i budsjettet må være i samsvar med ny veteranpolitisk kurs fra regjeringen.

-Tiltak i ny veteranplan dekkes inn med øremerkede midler i fagbudsjettene til alle av planens involverte departement, særlig Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Blant annet øremerkede midler til økt kapasitet på Forsvarets veteransenter, hjemmestøtte og til veteranforskning.

-Den budsjettpolitiske oppfølgingen av ny veteranplan redegjøres for av finansministeren på Stortinget. Dette må fastsettes fra første budsjettkonferanse.

-Veteranerstatningene flyttes fra Forsvarsdepartementets budsjett til Justisdepartementet. Erstatningene flyttes fra Forsvarsdepartementets «Spesielle driftsutgifter» over til Justisdepartementets kapittel 471, post 71. En slik overføring vil være en tydeliggjøring av sivilsamfunnets ansvar for veteranene.

-Styrke posten til frivillige veteranorganisasjoner og prosjekter i Norge i Forsvarsdepartementets budsjett. Dette må være tilpasset gjeldende lønns- og prisvekst.

– Øke bevilgningen til Forvarets veterantjeneste (FVT) fra 2024-nivået i posten for Forsvarets personell- og vernepliktssenter.

– Regjeringen oppretter egne stillingshjemler for skadde veteraner i Forsvaret. En slik ordning kan finansieres over budsjettet for Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer