Spørsmål om FN-erstatningen

SIOPS har sendt brev til Forsvarsdepartementet med spørsmål om praktiseringen av dagens erstatningsordning for tidligere norsk FN-personell.

Bakgrunn for erstatningsordningen

FN etablerte 1. januar 1997 en egen erstatningsordning for forsvarspersonell og personell i politiet som har tjenestegjort i FN-misjoner ute. Ordningen gjelder også for personell som har blitt skadet i tidligere misjoner.

Forsvarsdepartementet ivaretar i dag det norske ansvaret for å forberede saker til FN-systemet, der de til slutt blir behandlet. Departementet ivaretar all kontakt med FN i saksforløpet. SIOPS har tidligere informert om erstatningsordningen, les her.

Uklarhet og ubesvarte spørsmål

Spørsmålet om ordningen engasjerer fortsatt i det norske veteranmiljø. SIOPS arrangerte i fjor en åpen informasjonskveld om FN-erstatningen med gjester fra Forsvarsdepartementet, Forsvarets veterantjeneste (FVT) og advokat John Tuflått fra Advokatfirma John Tuflått MNA.

Under informasjonskvelden fikk vi flere spørsmål om både formel ansvarsfordeling, utregning, samt saksbehandlingen og opplysningsarbeidet i Forsvarsdepartementet.

Vi har tidligere kritisert at Forsvarsdepartementet er uklar på hvem som har det faktiske ansvaret for erstatningsordningen i dag, og om departementet har gjort nok for å informere veteraner og deres etterlatte om ordningen og sentrale saksdetaljer.

Brevet til Forsvarsdepartementet tar opp flere spørsmål som ble stilt under informasjonskvelden, samt andre spørsmål som har kommet fra veteranmiljøet den siste tiden. I brevet tar vi opp spørsmål knyttet til praktiseringen av departementets opplysningsplikt, håndtering av henvendelser, forsinkelsesrente og utregning av erstatningssum.

Videre tar vi opp behovet om at Forsvarsdepartementet og Forsvaret sender ut et informasjonsskriv til alle som har tjenestegjort i en FN-misjon, og som kan være berørt av erstatningsordningen.

Brevet er sendt til FD V (avdeling for personalpolitikk, kompetanse, integritet og felles juridiske tjenester), med kopi til politisk ledelse. Brevet er undertegnet av styreleder Arve Aasbak, generalsekretær Kjetil Bragstad og rådgiver Njål Kjølholdt-Gustavsen.

Les brevet i sin helhether

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer