Vi markerer 40 år for asylsøkere og flyktninger!

NOAS ble etablert på kvinnedagen i 1984. Gjennom fire tiår har vi jobbet for respekt og rettsikkerhet for asylsøkere og flyktninger, både rettslig og politisk.

I 1984 var asylsøkere et nærmest ukjent fenomen i Norge. Dette endret seg i 1985. Seks iranske asylsøkere var blitt sendt til Tyrkia uten at deres søknader var individuelt behandlet i Norge. I Tyrkia risikerte de å bli sendt videre til Iran, og Norge handlet derfor klart i strid med internasjonale forpliktelser. Myndighetene måtte hente tilbake iranerne, og saken førte til at hele Norge ble kjent med både asylsøkere, og NOAS som denne gruppens viktigste representant.

Fire tiår med arbeid

NOAS har jobbet for respekt og rettsikkerhet for asylsøkere og flyktninger gjennom førti år. Grunnleggeren vår, Annette Thommessen, ble kjent som frittalende og kompromissløs i rettighetsspørsmål og samtidig som god på dialog med ledende politikere. Dagens NOAS utgjør Norges mest spesialiserte fagmiljø på dette feltet innen sivilsamfunnet.

Vi har vært med på en reise der rettssikkerheten til asylsøkere og flyktninger har blitt kraftig styrket. I 1984 kunne Justisministeren i praksis bestemme om en person skulle gis en tillatelse eller ikke. I dag har vi en utlendingslov som definerer hvem som er «flyktning», vi har en profesjonell forvaltning og en klageinstans som ikke kan instrueres.

Gjennom disse tiårene har vi har tatt mange kamper, både rettslige og politiske! På utlendingsfeltet forslås ofte regelverksendringer – med potensielt store konsekvenser for enkeltmennesker. Ved høye ankomster, både i 2008, 2015 og siden 2022, kommer forhastede innstrammingsforslag i strid med demokratiske spilleregler, og iblant i strid med folkeretten. Da er det behov for en aktør som oss, som sier fra.

Mange seire

Vår erfaring er at det nytter å kjempe, at det nytter å si fra! Vi har vunnet seire for blant annet lengeværende asylbarn, barn som sendes ut med tvang, enslige mindreårige, og ulike grupper flyktninger. Vi har behandlet og vunnet frem i tusenvis av enkeltsaker. Bare de siste 10 årene har vi behandlet over 11 000 saker. Hvert år engasjerer vi oss rettslig i sakene til hundrevis av personer – og over halvparten av personene vi bistår vinner frem med sin sak. Gjennom 40 år blir det mange verdige liv vunnet!

NOAS gir viktig veiledning i utlendingssaker til flere mennesker enn vi har tall på. Gjennom 20 år, fra 2003 til 2023, arbeidet NOAS med veiledning til asylsøkere i ankomst. I praksis betyr det at vi møtte nesten alle som søkte asyl i Norge i perioden. Fremdeles snakker vi daglig med mennesker som trenger informasjon, og bidrar til at de blir klokere om sin sak og situasjon.

Kampen fortsetter

Vi er stolte over det vi har fått til og gir oss selv et stort klapp på skulderen i dag. Vi ser at behovet for en organisasjon som taler saken til asylsøkere og flyktninger er like mye til stede nå som for 40 år siden. Flyktninger risikerer også i dag å bli sendt tilbake til forfølgelse i hjemlandet. NOAS står ovenfor nye kamper, og flere vil komme til i takt med hvordan verden rundt oss utvikler seg.

NOAS takker partnere og støttespillere for samarbeidet, og ser fram til fortsatt samarbeid.

40-årsjubileet vil få en større markering i løpet av året. Så følg med!