Hvordan jobber bygg og anlegg med å forebygge diskriminering?

Samarbeid i bransjen kombinert med direkte oppfølging av nøkkelaktører i verdikjeden har bidratt til at arbeid med inkludering, mangfold og forebygging av diskriminering har fått økt oppmerksomhet i bygg og anleggsbransjen, sier bærekraftansvarlig i Backe, Tom Ivar Myhre.


Komplekse verdikjeder krever tydelige krav og forventninger

Bygg- og anleggsbransjen krever betydelige ressurser, og består av mange fagdisipliner med et stort antall produkter. Ofte er leverandørkjedene lange og uoversiktlige. Dette øker risikoen for potensiell eller faktisk negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Backe aksepterer ikke diskriminering og trakassering. De krever at alle kontraktspartnere er prekvalifisert og bidrar aktivt til anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden.

«Backe har et tydelig verdigrunnlag hvor vi beskriver at enhver form for trakassering og diskriminering er uakseptabelt. På samme måte som dette er et krav til Backes egne ansatte, er tilsvarende krav formulert i vår code of conduct som brukes i alle kontrakter», sier Tom Ivar Myhre.

Felles innsats for å fremme likestilling og mangfold 

Bygg- og anleggsbransjen har tradisjonelt vært mannsdominert, og det er fortsatt en betydelig skjevhet når det gjelder kjønnsbalanse. Kvinner utgjør en liten andel av arbeidstakerne i denne sektoren, spesielt på håndverker- og fagarbeidernivå. Å fremme likestilling og mangfold er en viktig forutsetning for å skape et inkluderende arbeidsmiljø. Åpenhet og dialog er helt avgjørende, derfor er samarbeid med leverandører, underentreprenører og andre aktører i verdi- og leverandørkjeden er et viktig ledd i dette arbeidet.

For Backe er det viktig å ta initiativ til og bidra til samarbeid i bransjen. I 2019 var de medstiftere av Diversitas, Norges ledende nettverk for mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsbransjen, hvor Tom Ivar Myhre nå har styrelederverv.

Langsiktig kompetanseutvikling og holdningsarbeid  

Å endre kulturen og holdningene i bransjen er en utfordring. Dette inkluderer å bekjempe fordommer, fremme inkludering og skape et arbeidsmiljø der alle føler seg respektert og verdsatt, både i virksomheten, men også hos samarbeidspartnere og leverandører. 

I Backe skal alle ansatte gjennomføre bransjekurset «Mangfoldsdugnaden» og arbeid med inkludering og mangfold er ledd i vår lederopplæring.  

«Opplæring av alle ansatte har bidratt til engasjement for arbeidet med inkludering og for å forebygge diskriminering.», avslutter Tom Ivar Myhre.