Stort engasjement i styrket styre

Bildet: Fotballstiftelsens styre og daglige leder: Foran fra venstre: Morten Skauge (styreleeder), Kai Kristiansen, Selim Emeci, Are Lerstein og Pål Breen. Bak fra venstre: Solveig Torsvik, Lise Klaveness, Arne Knoph (daglig leder) og Ine Hope Karlsen.

En tidligere spiller, en tidligere ansatt og et lite comeback kompletterer styret i Fotballstiftelsen – der første møte bekreftet et brennende engasjement for å løfte gatelagene videre.

Morten Skauge fortsetter nå på 6. året som styreleder i Fotballstiftelsen. Denne gang har han med seg et styre som er utvidet med én representant – og der sammensetningen av kompetanse og erfaring gir store muligheter.

Tre nye ansikter ble valgt inn, og de var fredag på det første møtet i det nye styret. Skjønt nye – alle tre er godt kjent både i Fotballstiftelsen og i fotballen generelt.

  • Pål Breen er til daglig kommersiell direktør i Norsk Toppfotball, og har i lang tid delt kontorfellesskap med Fotballstiftelsens administrasjon. Men han har også hatt en periode i styret tidligere, og selv om mye har skjedd siden den tid – er Breen godt oppdatert på utviklingen av gatelagssatsingen. Han tilfører Fotballstiftelsen etterlengtet markedskompetanse. Forankringen i Norsk Toppfotball har alltid vært god og blir godt ivaretatt med Pål Breens inntreden.
  • Selim Emeci er godt kjent for de fleste i gatelagsfamilien. Han jobbet i fire år som prosjektleder i stiftelsen, før han i 2022 gikk over i en salgsstilling i sitt kjære Strømsgodset. Selim er sammen med Kai Kristiansen klubbrepresentanter i styret.
  • Are Lerstein begynte gatelagskarrieren som spiller i Asker. Men mye fantastisk har skjedd siden den tid. Are har stiftet og ledet Medvandrerne og jobber i dag i rusetaten i Bergen kommune. Are tilfører styret rusfaglig kompetanse, samtidig som han er et levende bevis på hvilke kvaliteter som finnes i gatelagene.

– Det er utrolig moro for meg å komme inn her. Jeg brenner virkelig for å være med og videreutvikle dette, sa Are på det første møtet på Ullevaal.

Det på en presentasjonsrunde og en diskusjon rundt styrets arbeidsform og ansvarsområder.

– Jeg vil ønske Pål Breen, Selim Emeci og Are Lerstein velkommen på laget! De har på bakgrunn av sin erfaring og kunnskap gode forutsetninger for å bidra til å videreutvikle gatelagsprosjektet, sier Morten Skauge.

Fredag samlet han det nye styret for første gang på Ullevaal. Det var et møte som bar bud om stort engasjement og entusiasme for å bygge Idretts-Norges største samfunnsprosjekt videre.

SOLID OG BRED FORANKRING 

Styret i Fotballstiftelsen er nå solid sammensatt både med trygg forankring i klubbene, i fotballorganisasjonene (NFF og NTF) og med politisk, juridisk, økonomisk og rusfaglig kompetanse.

Fotballstiftelsens styre har nå en bred sammensetning og sterk kompetanse på områder som er viktige for gatelagene.— Morten Skauge, styreleder

Foruten de tre nye som er nevnt over, fortsetter følgende i styret:

  • Lise Klaveness trenger ingen lang presentasjon. Fotballpresidenten får naturlig nok mange forespørsler, men vervet i Fotballstiftelsen var ett hun selv brant for å ta del i og bidra i. Det sikrer også Fotballstiftelsens forankring inn mot NFF.
  • Kai Kristiansen er trener og leder for HamKams gatelag. Har lang erfaring fra fotballen generelt og dette arbeidet spesielt. Et viktig bindeledd fra styret mot gatelagenes ledere og -aktiviteter.
  • Solveig Torsvik har i likhet med Skauge lang politisk erfaring, både fra stortinget, som statssekretær og som partisekretær for Arbeiderpartiet. Hun er nå politisk rådgiver for partiets stortingsgruppe. Torsvik har også sittet i Vålerenga Fotballs styre.
  • Ine Hope Karlsen var i syv år økonomidirektør i Norsk Toppfotball. Hun sluttet der ved nyttår, og jobber nå utenfor fotballen, men hun er nå nestleder i styret i Vålerenga Fotball Elite.
  • Morten Skauge er altså styreleder. Han er i dag fagsjef politikk i Hovedorganisasjonen Virke – i tillegg til å lede Høyres kommunestyregruppe i Bærum. Skauge har tidligere, blant mye, også vært politisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe.

– Fotballstiftelsens styre har nå en bred sammensetning og sterk kompetanse på områder som er viktige for gatelagene, sier en fornøyd Skauge.

Fotballstiftelsen vil samtidig benytte anledningen til å takke Maren Vik Edvardsen og Finn Arctander for sine verdifulle bidrag når de nå trer ut av styret.

Av Arne Knoph