Wilfa bygger konkurransekraft gjennom systematisk miljøarbeid

Wilfa, Morten Hoff

Wilfa ser på arbeid med miljø som konkurransekraft. De vil heller ligge foran og finne gode løsninger, og ser på samarbeid som det viktigste verktøyet for å lykkes. Her forteller CEO Morten Hoff mer om arbeidet.


Wilfa etablerte en ny strategi i 2019. De startet først med Miljøfyrtårn i 2019, så begynte de å rapportere til Ecovadis i 2020, og deretter ble de medlem av Etisk handel Norge i 2023.

I 2019 startet de med tiltak de kunne sette i gang med direkte.

Emballasje var en lavthengende frukt. Her oppdaget de at de kunne endre materialet for å redusere bruken av plast, samt sikre en mer miljøvennlig emballasje. Alle leverandørene måtte derfor dokumentere hvor mange gram emballasje og brukermanual de brukte, samt hvilket materiale det var laget av. De erstattet isopor med kartong på de fleste produkter, og endret all emballasje til FSC-emballasje. Det samme skjedde med brukermanualene. Fra 2019 til 2020 fjernet de 26 tonn isopor og endret mer enn 200 tonn med papiremballasje til FSC – hvert år. Nå ser de på FSC-recycled-emballasje for å ha resirkulert emballasje på alle produktene. Endring til FCS kostet over 2 millioner pr. år, men det ble vurdert som en investering som ville lønne seg langsiktig.

I 2019 startet Wilfa arbeid med klimaregnskap med fokus på scope 1 og 2. De fant ut at deres største utslipp i disse scopene var fra reiser. Da lagde de policy på unødvendige reiser, samkjøring og strøm, og etablerte flere teamsmøter. Men Wilfa ønsket å forstå hele verdikjeden og utslippene i denne.

I løpet av 2021 og 2022 så Wilfa på livsløpet og utslippet fra produkter som blender og vaffeljern gjennom en LCA-analyse. Gjennom å se på råvarene kunne de kartlegge alle produktenes materiallister, for å få en oversikt over CO2 utslippet. Innsikt i data gir mulighet for reell endring og gir mulighet til å starte dialogen med leverandørene for å endre materialene og starte jobben med å få reell effekt.

Det siste store tiltaket var å se på komponentene i produktene for å sikre økt levetid. De ønsket å ha 5 års garanti på alle produkter og undersøkte derfor alle komponenter og erstattet svake komponenter med bedre. Som eksempel byttet de en karbonbørste fra 3 mm til 5 mm. Det kostet 10 cent og gjorde at produktets levetid gikk kraftig opp. Dermed kunne de øke garantien fra 2 år til 5 år.


Hvilke utfordringer har dere møtt i arbeidet?

En stor utfordring er at mange kunder ønsker laveste pris, og leverandørene forstod derfor ikke hvorfor vi ønsket å investere i komponenter som gjorde produktene dyrere

«Det har blant annet vært lav forståelse for at vi ønsker å betale mer for bedre kvalitet, når produkter med dårligere kvalitet er billigere og kan gjøre jobben, «sier CEO Morten Hoff.
«Vi har forklart dette med kravene som stilles oss fra våre kunder. Kundene våre setter mange av premissene og de ønsker leverandører som kan levere bærekraftig. I tillegg kan det som er frivillig i dag, bli et krav i morgen og da er det er en fordel å være først ute og drive endringene,» sier han.

Kunnskap har også vært en utfordring. For arbeidet med FSC måtte de finne andre leverandører enn de som leverandørene var vant til å bruke. Dermed måtte de få sine leverandører til å endre underleverandører for å møte kravene deres.

Det er også en stor utfordring at det er så mye uklar informasjon som hva som er mest miljøvennlig tilgjengelig. Det er lett å gjøre feil valg fordi det høres lurt ut. For eksempel velge nedbrytbar plast til emballasje, men dette ender opp å bli mikroplast, eller resirkulert plast, som ikke kan resirkuleres på nytt.

Her mener Morten at myndighetene har et ansvar for å vise riktig retning og de valgene som er mest miljøvennlige.

Hvilke tiltak har dere opplevd som mest effektivt?

«Gode samarbeidspartnere og lokal kunnskap er nøkkelen for å lykkes med arbeidet vårt er definitivt det viktigste for å lykkes,» sier Morten

I Kina har de et lokalt kontor som bistår med alt. De gjorde det enkelt for oss å sjekke produktene og materialene. De følger også opp medarbeidernes arbeidsvilkår, og trygghet, at de har tilgang på rent vann og er ivaretatt.

I arbeidet med sirkulærøkonomi, som LCA analyse og emballasje, har de støttet seg til ulike partnere, som avfallspartnere, forskningsmiljøer og konsulenter og fått gode råd fra eksperter innenfor området.

«For å bli bedre må vi lære av andre. Vi kan egentlig veldig lite og må lene oss på de som er eksperter innen fagfeltet sitt,» avslutter Morten.

Hva er dine beste tips til miljøarbeidet?

  • Skaff deg hjelp. Finn noen til å hjelpe deg og fortelle hvorfor det er viktig og hva som er riktig.
  • Vær obs på at de som kan påvirke selskapet er engasjert. Ha en god forankring i toppen – få med styret og ledelsen. Det er viktig at de forstår markedet og at det er business i miljøtiltak
  • Prioriter de tiltakene du ser som mulig etter hvor enkle de er og hvilken effekt det kan ha.
  • Finn mennesker som kan hjelpe deg å gjennomføre. For oss har det vært gull verd med kontoret i Kina som har hjulpet til. Vær tett på produksjon, få hjelp av lokale, forstå kulturen.

Hva er veien videre for Wilfa nå?

Vi ser blant annet på å flytte deler av produksjon fra Kina både av kost og miljøperspektiv.
I løpet av 2024 skal de blant annet fjerne bruksanvisninger og lanserer en app med videoer som er enkle å følge. Dette vil gi både en miljøgevinst, men også en forbedret kundeopplevelse.

#Miljø er et av Etisk handel Norges 13 prinsipper for bærekraftig forretningspraksis som er en del av vår Code of Conduct.
Alle våre medlemmer er forpliktet til å jobbe med disse. Les mer her

Av

Silje Marie Rosenlund, Seniorrådgiver