Vedtak-Landsmøtet 2024

Foto: Siops

27. april avholdt SIOPS sitt ordinære landsmøte. Her finner du alle vedtak fra landsmøtet.

Landsmøteprotokollen kan leses i sin helhet her.

Sakspapirene til landsmøtet 2024 kan leses her.

Sentrale landsmøtevedtak:

1. Styrets årsberetning 2023/2024

2. Årsregnskap 2023

3. Kontrollkomiteens beretning

4. Budsjett 2024

5. Nye vedtekter

6. Nye tillitsvalgte i SIOPS

Politiske landsmøtevedtak

Deltagerne på landsmøtet vedtok at SIOPS skal arbeide for et nasjonalt behandlingssenter for norske krigsveteraner, og for at Forsvarets personalavdeling får et ansvar med å etablere et register over alle som er skadet i internasjonale operasjoner, og etablere et kontor som jobber med oppfølging av skadde veteraner.

Landsmøtet vedtok at SIOPS skal arbeide for at Onset PTSD kommer inn i det norske diagnosesystemet.

Gjennom handlingsplanen har landsmøtet valgt flere prioriterte saker på det veteranpolitiske området, og for aktiviteter og annen virksomhet.

Landsmøtet vedtok videre at handlingsplanen skal periodiseres etter prioriterte oppgaver og saksområder i denne styringsperioden.

Nye medlemskapskategorier

Landsmøtet vedtok nye medlemskategorier og kontingentsatser for enkeltmedlemmer, og en ny kategori for bedriftsmedlemskap.