Velferdsalliansen har vært på høring om sosial boligpolitikk

Forrige uke deltok Velferdsalliansen EAPN Norway på muntlig høring hos kommunal- og forvaltningskomiteen om Bustadmeldinga – Ein heilskapleg og aktiv bustadspolitikk for heile landet. Vi tok for oss temaene bostøtte, energifattigdom og leiemarkedet.

Først og fremst understreket vi at de midlertidige løsningene som ble introdusert ifbm. koronapandemien ikke var bra nok, nettopp fordi de var midlertidige – de hjalp der og da, men har likevel skapt en uforutsigbar situasjon i en tid hvor strøm- og matpriser fremdeles er høye, og ytelsene lave. At utgifter til strøm og oppvarming ikke er inkludert som boutgifter i beregningen av bostøtte, er uforståelig. Å inkludere dette i beregningen ble anbefalt allerede i 2022, og vi håper komiteen tar dette på alvor.

Velferdsalliansen foreslår også tiltak for å redusere den nyankomne energifattigdommen i Norge, blant annet forlenging av strømstøtten. I tillegg er det veldig mange som lever med vedvarende lavinntekt som leier bolig. Derfor kan tiltak spesifikt rettet mot utleiemarkedet ha stor effekt, for eksempel krav til høy energikarakter på utleieboliger. Dette er spesielt relevant for kommunale boliger, da disse huser mange sårbare mennesker. 

Flere organisasjoner deltok

I tillegg til oss, deltok også Bostøttealliansen, som Velferdsalliansen er medlem av. Bostøttealliansen påpekte at underkapittelet om bostøtte i Stortingsmeldingen hovedsakelig er beskrivende, og ikke foreslår endringer i stor grad. Bostøttealliansen, naturligvis med Velferdsalliansen i ryggen, ønsker blant annet gjeninnføring av den ekstraordinære strømstøtten som forsvant 1. april. I tillegg bør den ordinære rammen for bostøtte økes til 1,1 milliard kroner for å møte dagens utfordringer i boligpolitikken. 

FØL Norge, som er medlem av Velferdsalliansen, holdt også innledning under høringen, og støttet opp både Velferdsalliansen og Bostøttealliansen under temaet bostøtte. Selv om FØL er opptatt av at så mange som mulig skal kunne eie sin egen bolig, savner de også, i likhet med Velferdsalliansen, tiltak som forbedrer forholdene for leieboere. Dette omfatter blant annet retten til å føle seg vel og trygg der man bor, og det faktum at en bolig ikke bare skal være et midlertidig tak over hodet, men et hjem.


Se hele høringen her.

Av Elida Heløy

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer