5. juni: Bli med på asylpolitisk konferanse

Bli med på å utforske de brennende spørsmålene som preger dagens asylpolitikk på Asylpolitisk konferanse!

Tid: Onsdag 5. juni 2024 klokka: 09:00 (dørene åpner 08:30).
Adresse: Henry Dunantsalen i Røde kors konferansesenter, Hausmannsgate 5, 0186 Oslo.
Tilgjengelighet: Arrangementet vil foregå i hovedsak på norsk. Lokalene er tilrettelagt for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Meld deg på her!  

Program:

09:00 Åpning av konferansen, Raymond Johansen, Generalsekretær, Norsk folkehjelp.

09:20 – 10:50 Flyktningkonvensjonen under press – retten til å søke og få asyl:

 • Rania Elgindy, UNHCR Nordic and Baltic Countries. The right to seek asylum – The refugee convention under pressure.
 • Heidi Mogstad, Forsker CMI, Europas yttergrenser – Middelhavet – Hvorfor tillater vi i Europa at tusenvis av mennesker drukner i Middelhavet?
 • Jon Ole Martinsen, Seniorrådgiver NOAS, Rettssikkerhets utfordringer – Retten til beskyttelse

Panelsamtale mellom innlederne – åpent for spørsmål fra salen

10:50-11:10: PAUSE

11:10-12:30 Enslige mindreårige asylsøkere

 • Therese Einarsson og Daniel Dale Laabak, Vergeforeningen – Enslige mindreårige som opplever ventetid i alle ledd og frykt for tilbakekall.
 • Lil-Sofie Ording Müller, barneradiolog og overlege ved Klinikk for barneradiologi og nukleærmedisin ved OUS, Alderstester ved bestemmelse av alder på enslige mindreårige.
 • Egil Hove Olsvik, Politihøgskolen, Hvordan etterlever politiet regelverk for oppfølging av forsvinninger av enslige mindreårige, og hvilke utfordringer ser vi framover. En oppdatering av hvor vi er i 2024

12:30 til 13:00 Lunsj

13:00- 14:15 Norge som nærområde – utfordringer på asylfeltet etter Russlands angrep på Ukraina

 • Berit Lindeman, Generalsekretær i Den norske Helsingforskomité,
 • Mariana Katzarova (Bulgaria), Special Rapporteur on the situation of human rights in the Russian Federation, OHCHR. (tbc).https://www.ohchr.org/en/speci…

14:15-14:30 Pause

14:30-15:45- De uønskede

 • Filmskaper Thea Haavet, Straydogs Productions og Soulspace Film. Presentasjon av filmer om Arne Viste og asylsøkere med avslag som er konvertitter.
 • Advokat André Møkkelgjerd, Advokatfirmaet Sulland, Tilbakekall av rett til opphold og tilbakekall av statsborgerskap.
 • Samtale med lengeværende asylsøkere med endelig avslag, ledet av Rune Berglund Steen (forfatter), og Tor B Jørgensen (Mennesker i Limbo)

15:45-16:00 Avslutning ved leder i NOAS, Mads H. Almaas

I anledning konferansen vil det også være mulig å oppleve to kunstneriske innslag:

 • Stavanger Fribysenter ICORN: palestinsk fotograf
 • UNHCR har bildeinstallasjon om statsløse, 20 fysiske bilder

Asylpolitisk konferanse er arrangert av: Norsk Folkehjelp, Den Norske Kirke ved Mellomkirkelig råd, Norges Kristne Råd, Mennesker i Limbo, Helsingforskomiteen, Norsk Folkehjelp solidaritetsungdom, Vergeforeningen «Følgesvennen», Antirasistisk Senter, KiA, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet og NOAS.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer