Nominer til Lions Norges Frivillighetspris

Beskrivelse

Lions Norges Frivillighetspris skal gis som en støtte eller oppmerksomhet til en person eller gruppe som gjennom sitt arbeid har gjort en spesiell innsats i sitt nærmiljø for barn og/eller ungdom.

Mottaker kan for eksempel ha jobbet med å hjelpe andre i å:

  • ta ansvar
  • fatte beslutninger
  • kommunisere og arbeide sammen med andre
  • bli kjent med seg selv
  • øke egen selvtillit
  • stå sammen mot utenforskap
  • sette seg mål
  • ta vare på hverandre
  • motivasjon for å nå mål

Mottaker kan også ha jobbet frivillig i nærmiljøet med å tilrettelegge for aktiviteter, eller gjort annet arbeid som har ført til at mottaker har utmerket seg i lokalmiljøet.

Prisen har vide retningslinjer. Det viktigste er at mottaker har gjort dette som en frivillig innsats for barn og/eller ungdom.

Forslagstiller må vedlegge en fyldig redegjørelse av kandidatens innsats.

Prisen er en gave på 100 000 kroner som gis til det arbeidet som mottakeren er nominert for. Prisen kan deles opp.

Pengene dekkes likt fra Lions Ungdomskonto og Lions Tulipanfond.

Det skal leveres en rapport om hva prispengene er benyttet til innen utløpet av utdelingsåret.

Behandling

Lions Norges frivillighetspris markedsføres i alle Lions sine kanaler.

Alle medlemmer og klubber i Lions Norge kan sende inn forslag.

I tillegg kan kommuner, lag og foreninger sende inn forslag.

Prisen deles ut i forbindelse med Lions Norges Riksmøte. Mottakers reisekostnader dekkes likt av Lions Ungdomspris og Lions Tulipanfond.

Juryen består av det sittende guvernørrådet i Lions Norge og ledes av guvernørrådslederen.

Søknadsfristen i år er 15.mai 2024

Er det ingen kandidater som tilfredsstiller kriteriene for prisen, vil ikke prisen bli delt ut.

Søknader sendes til [email protected]

Kontakt

Spørsmål vedrørende prisen kan sendes til generalsekretær Hroar Thorsen: [email protected]

Denne artikkelen er basert på statuttene for Lions Norges Frivillighetspris: Statutter Lions Norges Frivillighetspris.pdf

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer