EU-reformens potensielle konsekvenser

EU-parlamentet vedtok, 10. april en stor reform av asyl- og flyktningpolitikken i EU. Rent formelt må pakten endelig vedtas av Rådet før den legges til EUs lovsamling, men inntil videre er NOAS bekymret for de mulige konsekvensene av den nye reformen. 

Menneskerettighetsorganisasjoner har advart mot at reformene i den nye pakten utgjør et stort tilbakeskritt for asylretten og menneskerettigheter i Europa. Asylsøkere ved Europas grenser vil møte hurtigprosedyrer som ikke tilstrekkelig ivaretar den enkeltes rettsikkerhet og deres rett til en individuell vurdering av beskyttelsesbehov. Den vil føre til utstrakt bruk av internering av asylsøkere, inkludert av barn, og økt risiko for ulovlig retur i strid med flyktningkonvensjonen. Pakten legger også begrensninger på tilgang for uavhengige observatører ved grensene. Det er et skritt nærmere avvikling av retten til å søke asyl i Europa.

Den foreslåtte solidaritetsmekanismen i den nye pakten vil ikke bidra tilstrekkelig til at asylsøkere og flyktninger i de store mottakerlandene i sør vil få den hjelpen de trenger. Bidrag til relokalisering til andre land i Europa skal være frivillig, der bidrag til grenseovervåkning og til å holde igjen migranter i tredje land også vil bli ansett som et solidarisk bidrag.

Ifølge det europeiske rådet for flyktninger og folk i eksil (ECRE), bygger asylpakten på to grunnleggende feilaktige premisser: at de fleste som søker asyl i Europa ikke har behov for beskyttelse, og at asylsøkere kan skremmes fra å søke asyl hvis forholdene for asylsøkere i Europa blir ille nok. Erfaringene de siste årene viser det motsatte. De fleste som søker asyl i Europa flykter fra krig og forfølgelse, og forholdene de flykter fra er verre enn de livsfarlige fluktrutene de blir tvunget til å bruke.

Kontakt i NOASMads Almaas, generalsekretær, [email protected] / 412 06 270

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer