Lansering av European Poverty Watch 2023

Mandag 8. april var representanter fra både EAPN og diverse EU-organer samlet i Brussel for lanseringen av EAPNs europeiske Poverty Watch for 2023 – “Towards a Sustainable Social Welfare for the People”. Rapporten er basert på en rekke rapporter fra alle EAPNs medlemsnettverk, inkludert rapporten fra Velferdsalliansen EAPN Norway.

Arrangementet åpnet med en innledning fra Pietro Vittorio Barbieri, som er representant for organisasjonslivet i EUs sosialkomite. Deretter ble hovedpunktene i rapporten lagt frem av Kahina Rabahi fra EAPN Europes sekretariat.

Rapporten kommer med en kraftig advarsel mot å videreføre innstrammingspolitikken som har blitt utbredt i Europa som følge av covid-19-pandemien. Med eksempler fra ekte personer som har opplevd fattigdom og sosial ekskludering (PeP – People experiencing Poverty), understreker rapporten hvordan føringen av en politikk som har til hensikt å bedre landets økonomiske posisjon, har endt med at de som allerede sliter blir hardest rammet. Fattige og andre vanskeligstilte har altså vært nødt til å ta regninga for den såkalt “snille” finanspolitikken som ble ført under pandemien.

Dersom EUs finanspolitiske retningslinjer fremover blir preget av innstramming slik som forventet, er det stor risiko for at medlemslandene ikke har frihet nok til å investere i gode sosialpolitiske ordninger eller et sosialt grønt skifte.

Av den grunn ber EAPN om at sosiale og grønne investeringer holdes utenfor EUs finanspolitiske innstramninger.

Rapporten kommer videre med en rekke politiske anbefalinger, både på EU-nivå og nasjonale nivåer. Disse innebærer en slutt på blant annet innstrammingspolitikk, profittdrevet velferd og kutt i sosiale ordninger.

Målgruppen for rapporten er hovedsakelig mydigheter i EU- og EØS-land, Rådet for den Europeiske Union, den kommende Europakommisjonen, og medlemmer av Europaparlamentet og sosialkomiteen. Likevel kan rapporten være vel så nyttig for organisasjoner og andre interesserte, og vi oppfordrer til å dele den videre!

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer