Etisk Handel Norge i Norsk Byggevarebase (NOBB): En milepæl for bransjen

Norsk Byggtjeneste har nå åpnet muligheten for medlemmer av Etisk handel Norge å vise sin forpliktelse til bærekraftig forretningspraksis gjennom Norsk byggevarebase (NOBB). Dette initiativet fremmer åpenhet og kan bidra til et skifte mot en mer ansvarlig handel i byggebransjen.

Norsk Byggtjeneste har nylig annonsert at virksomheter som er medlem i Etisk handel Norge nå kan vise sin bærekraftig forretningspraksis gjennom å laste opp sine medlems- og årsrapportene i Norsk byggevarebase (NOBB). Dette bredder ut databasen og  øker transparens og kommunikasjon rundt hvilke aktører som har forpliktet seg til å jobbe systematisk og målrettet med bærekraftig forretningspraksis i bransjen.

— Det er flott at NOBB tar bærekraft på alvor, og at våre medlemmer nå kan vise frem arbeidet med aktsomhetsvurderinger på menneskerettigheter og klima og miljø, sier Heidi Furustøl daglig leder i Etisk handel Norge, sier daglig leder i Etisk handel Norge, Heidi Furustøl.

Styrket fokus på bærekraft

Heidi Furustøl, daglig leder Etisk handel Norge håper at rapportene til medlemmene kan inspirere andre i bransjen.

Alle medlemmer hos Etisk handel Norge rapporterer årlig om fremdrift på etisk handel og aktsomhetsvurderinger.

— Medlemsrapportene kan inspirere andre i byggebransjen til hvordan de kan rapportere på åpenhetsloven. Rapportene kan også være et nyttig verktøy i leverandør-screening og oppfølging. Men vi og våre medlemmer er ydmyke på at aktsomhetsvurderinger er et pågående arbeid, hvor vi aldri kommer helt i mål.  Vi har nå en stor økning av medlemmer fra bygg, anlegg og infrastruktur – og leverandører til bransjen – og vi tror NOBB plattformen er viktig for å inspirere og løfte bransjens bærekraftsarbeid.

— Bærekraftige leverandørkjeder i bygg- og anleggsbransjen er avgjørende for å redusere den totale miljøpåvirkningen, bevare ressurser og fremme sosial rettferdighet i en verdikjede som representerer mange komplekse utfordringer, avslutter Furustøl.

Norsk Byggtjeneste AS er den største leverandøren av produkt- og kunnskapsbasert informasjon mellom aktører i byggenæringen. Byggtjeneste legger til rette for produktdata til transaksjon og dokumentasjon i hele verdikjeden, og tilrettelegger for økt digital samhandling på tvers av hele næringen. NOBB-plattformen forvaltes av Byggtjeneste og er byggenæringens felles informasjons- og produktportal, og Norges mest omfattende kilde til produktdata på varer som omsettes eller benyttes i bygg- og anleggsbransjen. NOBB-plattformen inneholder blant annet varedetaljer, logistikkdata, markedsinformasjon, miljødata, tekniske egenskaper, dokumentasjon og produktbilder. Nå kan du også se hvilke virksomheter som er medlem i Etisk handel Norge.

Ansvarlighet i bransjen

Bransjen står overfor flere utfordringer når det gjelder leverandøroppfølging. Med store porteføljer, lange leverandørkjeder, mange delkomponenter og bruk av grossister, er det en betydelig kompleksitet som må håndteres for å sikre etisk handel gjennom hele verdikjeden. Tidligere har ikke bransjen hatt tilstrekkelig tydelig fokus på å sikre at leverandører opererer i samsvar med etiske standarder. Dette er i ferd med å endre seg.

Samtidig stilles det nå økte krav til åpenhet og ansvarlighet. I henhold til åpenhetsloven må over 9000 norske virksomheter redegjøre for hvordan de jobber med aktsomhetsvurderinger for å redusere risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendig arbeid i egen virksomhet og i leverandørkjeden. I denne konteksten blir medlemskap i Etisk handel Norge enda mer relevant og betydningsfullt.

Medlemmer av Etisk handel Norge forplikter seg til å jobbe systematisk med internasjonale standarder for menneskerettigheter, anstendig arbeid, miljø, anti-korrupsjon og dyrevelferd. Virksomheters deltakelse i flerpartssamarbeidet gir en indikator på seriøsitet og innsats for å fremme etisk handel. Dermed kan tilgjengeliggjøringen av Etisk Handel Norge-logoen i NOBB-plattformen bli et viktig verktøy for bransjen.

Martin Bondkvall, COO i Norsk Byggtjeneste, ønsker Etisk handel Norge velkommen i NOBB-plattformen

— Vi er glade for å ønske Etisk handel Norge velkommen inn i NOBB-plattformen. Dette er et viktig skritt for næringen. Dette er en næring som fremover vil trenge å sette tydeligere krav når det kommer til ansvarlighet og sikre rettighetene til arbeiderne i hele leverandørkjeden, uttaler Martin Bondkall, COO i Norsk Byggtjeneste. — Vi ønsker å bidra til at aktører i bransjen kan ta gode valg og velge seriøse aktører på en enkel måte.

Med NOBB-plattformen har du tilgang til produktdata på cirka 2 millioner varer fra over 900 leverandører innen bygg og VA/VVS. Produktdataene er strukturert, standardisert og samlet på ett og samme sted. Det at leverandører til bransjen nå kan vise til arbeid med ansvarlige leverandørkjeder i plattformen, er viktig. Denne utviklingen vil ikke bare hjelpe til med å løfte frem de gode aktørene som tar sitt ansvar på alvor, men den vil forhåpentligvis også belønne dem for deres innsats. Ved å gi kunder og partnere muligheten til å identifisere og velge produkter fra leverandører som har forpliktet seg til å jobbe systematisk med etisk handel, kan bransjen samlet sett bidra til en mer bærekraftig og ansvarlig fremtid.

I sum representerer tilgjengeliggjøringen av årsrapportene til medlemmer av Etisk handel i NOBB-plattformen en viktig milepæl for bygge- og anleggsbransjen. Det gir en sentral plattform mulighet til å synliggjøre og belønne de som tar ansvar, samtidig som det legger grunnlaget for en mer transparent og etisk handelspraksis i hele sektoren.

Av Rikke Mohn Halvorsen, Seniorrådgiver

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer