Voldgiftsavgjørelse i Norwaco

Fordeling av innkrevd vederlag

Norwacos voldgiftsnemd har kommet med en viktig avgjørelse i tvisten om fordeling av innkrevd vederlag for Fellesavtalen 2020, musikkutøvere og musikkprodusenter.

Norwaco forvalter rettigheter til åndsverk innen lyd og bilde (TV, film, musikk m.m.) for 65 000 individuelle norske rettighetshavere, fordelt på 37 medlemsorganisasjoner, og for et stort antall utenlandske rettighetshavere.

Tvisten gjelder klage på Norwacos fordelingsutvalgs vedtak av 21. desember 2022 «om fordeling av innkrevet vederlag for Fellesavtalen 2020, musikkutøvere og musikkprodusenter».

Fordelingsvedtaket omfatter en radiodel på 6 079 919 kroner og en TV -del på 5 065 940 kroner. Tvisten omhandler kun TV-delen. Videre er den begrenset til den delen av vederlaget som henføres til rettigheter i norske program i norske kanaler i norske nett.

Hele dommen kan du lese her

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer