Bedre inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter

Regjeringen har i samarbeid med KS og Frivillighet Norge utarbeidet nye initiativer i tilretteleggingen for samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Målet er å gjøre det lettere for kommunene å jobbe sammen med frivilligheten i arbeidet med å øke deltakelsen blant barn og unge i fritidsaktiviteter. 

Alle barn har rett til å delta i fritidsaktiviteter. Det står i FNs Barnekonvensjon. Likevel er det en stor andel barn og ungdommer i Norge i dag som ikke deltar i idrettslag eller fritidsklubber, og flesteparten av disse kommer fra familier med vedvarende lavinntekt, ifølge rapporten En barndom for livet. Forskning har dessuten vist at deltakelse i fritidsaktiviteter har sammenheng med barns helse og sosiale læring, i tillegg til fysisk aktivitet senere i livet. Derfor er det bra at regjeringen tar tak i dette!

Nye initiativer
De nye initiativene innebærer blant annet en mal for lokale fritidsærklæringer, som kan tas i bruk av kommuner. Dette vil gjøre det lettere for både kommunen og organisasjonene å både starte opp og opprettholde et samarbeid om organisering av fritidsaktiviteter. Det fremkommer i tillegg en oppfordring til kommunene om å opprette lokale kontaktpunkter for frivilligheten, så det blir tydelig hvor organisasjonene kan henvende seg. 

Les mer om tiltakene, og hvordan de kan hjelpe din organisasjon på Regjeringen.no.

Av Elida Heløy

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer