Tenk om brystkreft ikke lenger var et skummelt ord

Tenk om datteren din fikk brystkreft, og du visste at hun ble helt frisk (Foto: Gry Traaen)

Tenk om brystkreft ikke lenger var et skummelt ord, eller at du fikk brystkreft og aldri måtte kjenne på senskader?

Brystkreft rammer over 3500 kvinner hvert år. Brystkreftforeningen jobber for at flere skal overleve brystkreft, med god livskvalitet. Forskning på brystkreft, påvirkningsarbeid og samtaletilbud med våre likepersoner, er viktige satsningsområder. Vi har over 500 frivillige fordelt på 54 lokalforeninger over hele landet, som gjør en fantastisk innsats. 

Med din hjelp kan vi utgjøre en forskjell for de mange menneskene som rammes av brystkreft i Norge hvert år. Bli medlem av Brystkreftforeningen og støtt arbeidet vårt.

Sammen redder vi liv!