Lions Tulipanaksjon arrangeres 27. april 2024

Lions Tulipanaksjon har siden 1983 samlet inn midler til forebyggende arbeid for barn og unge. En dag i året, den siste lørdagen i april, strømmer medlemmer ut på gater og torg med favnen full av vakre blomster. Når du kjøper en bukett tulipaner fra Lions lørdag 27. april, støtter du godt ungdomsarbeid i hele landet.

Vi i Lions mener at den aller beste måten å unngå ulike typer problemadferd, slik som rusmisbruk, mobbing og vold, er å styrke barn og unges styrke og evne til å ta gode valg. Lions har utviklet et program i sosial og emosjonell læring som i dag brukes av skoler, barnehager og idrettslag i hele landet. Programmet heter heter MITT VALG. 

Motto for Lions Tulipanaksjon, og verdigrunnlaget for MITT VALG, er ganske enkelt: «Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne». 

Hvert år omsetter vi nærmere 700 000 tulipaner rundt om i landet, og salget av tulipaner gir en fortjeneste på ca. 6 millioner kroner. Inntektene fra salget fordeles til prosjekter lokalt og sentralt. På denne måten kan klubbene finansiere lokale ungdomsprosjekter, og det sentrale Lions Tulipanfond kan støtte større prosjekter og ikke minst, kurs i Mitt Valg. Alle inntekter fra Lions Tulipanaksjon er øremerket forebyggende arbeid for barn og unge.

– Vi oppfordrer alle som bryr seg om barn og unges utvikling og oppvekstmiljø til å støtte vårt forebyggende arbeid for barn og unge ved å kjøpe tulipaner fra lokale Lionsklubber. Er du ikke så opptatt av blomster, kan du støtte arbeidet med et bidrag til Lions Tulipanfond. Vi er takknemlige for alle bidrag som gir flere barn bedre kompetanse i å ta gode valg, sier Hroar Thorsen, generalsekretær i Lions Norge. 

Lenker

  • Vårt holdningsskapende program Mitt Valg
  • Mitt Valg bygger på det internasjonale programmet Lions Quest

VIL DU STØTTE VÅRT ARBEID UTEN Å KJØPE BLOMSTER?

Gi ditt bidrag her: https://www.lions.no/tulipanaksjon 

Av Vibeke Katrine Aasland