Brystkreftforeningen arrangerer Landsmøte 20.– 21. april

Quality Hotel Expo, Fornebu

I år har Brystkreftforeningen Landsmøte, og det arrangeres på Quality Hotel Expo, Fornebu fra 20.-21. april. Innkallingen til Landsmøte er sendt ut til tillitsvalgte i våre lokalforeninger.

Hovedstyret viser til Brystkreftforeningens vedtekter § 7 Landsmøte, punkt 7.3, hvor det står at «Landsmøtet innkalles av Hovedstyret med minst tre måneders varsel», og innkaller med dette til Landsmøte.

Tid og sted

Landsmøtet finner sted på Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, 1360 Fornebu20.– 21. april 2024. Registrering starter lørdag 20. april kl. 11.00, med servering av mat fra kl. 12.00. Landsmøtet starter lørdag 20. april kl. 13.00 og avsluttes søndag 21. april før lunsj kl. 13.00. 

Stemmeberettigede og antall stemmer

Brystkreftforeningens vedtekter § 7 Landsmøtet, punkt § 7.1, står det følgende: «Landsmøtet er foreningens øverste myndighet og består av en representant fra hver lokalforening og en representant fra Brystkreftforeningen under 45.  Dersom en forening har mer enn 500 betalende medlemmer (pr. 31.12), har denne representanten to stemmer. Har de mer enn 1000 betalende medlemmer, har representanten tre stemmer. Brystkreftforeningens øvrige medlemmer kan være til stede og har talerett, men ikke forslags- eller stemmerett. Lokalforeningene må selv dekke kostnadene for disse medlemmene. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Det vil si at det bare er representanter som er til stede på Landsmøtet som kan avgi stemme. Kostnader for deltagelse for lokalforeningens representant, Valgkomiteens og Kontrollkomiteens medlemmer, samt innstilte kandidater til valg, dekkes av  Brystkreftforeningen.»  Lokalforeningene velger delegat til Landsmøtet 2024 under årsmøtet.

Innkalling

Innkalling til Brystkreftforeningens Landsmøte er sendt tillitsvalgte i Brystkreftforeningens lokalforeninger. 

Interiør på Quality Hotel Expo, Fornebu
Interiør på Quality Hotel Expo, Fornebu.

Finr turmuligheter rundt hotellet
Det er fine turmuligheter rundt hotellet.