Creo blir partner i Green Producers Club

Creo vil snart kunne tilby sine medlemmer rabattert lisens til et verktøy som skal gjøre det enklere å ta informerte, bevisste og bærekraftige valg når det kommer til klima.

Creo har inngått en partneravtale med Green Producers Club (GPC). Avtalen innebærer at alle Creos medlemmer får rabattert pris på lisens til klimaverktøyet Green Producers Tool, og mulighet til å delta i nettverket for klimavennlig produksjon. Verktøyet gjør det enkelt å måle, redusere og rapportere CO2-utslipp fra frittstående turneer, arrangementer, oppsetninger og andre kulturproduksjoner.

Vil bidra til grønn omstilling i kulturlivet

Cathrine Nyheim, nestleder i Creo, mener dette er en naturlig forlengelse av Creos ambisjon om å være en pådriver for en bærekraftig utvikling i kulturlivet.

– På landsmøtet i 2022 vedtok Creo at vi skal være en aktiv initiativtaker for den grønne omstillingen og bidra til kartlegging av klimagassutslippene i vår sektor. GPT er et verktøy som kan hjelpe oss med å nå disse målene. 

– Det som gjør GPT ekstra spennende for Creo er at det er utviklet av mennesker med bakgrunn i kulturbransjen. Vi er også glade for å se at mange aktører innen kunst- og kulturfeltet allerede er en del av Green Producers Club. Det er naturlig for Creo å bli en del av dette fellesskapet, og vi ser frem til å bidra til videre utvikling av verktøyet.

Vi jobber for at hele kultursektoren kan måle sine utslipp og sin miljøpåvirkning med samme metode, og Creos medlemmer er en viktig del av sektoren.

Enklere å ta bevisste og bærekraftige valg

Klima, miljø og bærekraft er viktige temaer for Creos medlemmer. Nå vil Creo snart kunne tilby enkeltmedlemmer lisens til verktøyet til en egen, rabattert Creo-pris. Dette vil gjøre det enklere for medlemmene å ta informerte, bevisste og bærekraftige valg når det kommer til klima.

Marthe Rønning Haakensen, daglig leder i GPC, mener Creo og forbundets medlemmer er et viktig tilskudd til klubben og avgjørende for det grønne skiftet.

– Creo gjør et svært viktig arbeid i å ivareta interessene til yrkesutøvere i det frie kunstfeltet. Vi er utrolig glade for at de, som del av dette arbeidet, vil hjelpe medlemmene sine med å ta grønnere valg og til å engasjere seg i klimakrisen.

– Det er også viktig for oss å få innspill på klimaverktøyet vårt fra frilansere og andre utøvere på det frie feltet. Vi jobber for at hele kultursektoren kan måle sine utslipp og sin miljøpåvirkning med samme metode, og Creos medlemmer er en viktig del av sektoren. De sitter på betydelig kunnskap om alternative produksjonsmetoder og om kunstens og kulturens handlingsrom generelt.

Søker frilanser for å teste verktøyet

GPC og Creo ønsker å komme i kontakt med en turnerende frilanser som vil har lyst til å teste klimaverktøyet, og stille til et lite intervju i etterkant. Er du interessert? Send oss en mail på: hi@greenproducers.club

Visuell skillelinje

Om Green Producers Club

Green Producers Club er et klimainitiativ for kulturprodusenter, med mål om å tilrettelegge for at den nordiske kultursektoren kan redusere sine utslipp i henhold til Parisavtalen. I Norge vil dette si 55% utslippsreduksjon innen 2030.

Green Producers Club inviterer til møter og legger til rette for dialog og kunnskapsutveksling om klimavennlige produksjonsmetoder. I tillegg har de utviklet Green Producers Tool – et klimaverktøy utviklet av og for kultursektoren.Verktøyet gjør det enkelt å måle, redusere og rapportere CO2-utslipp fra frittstående turneer, arrangementer, oppsetninger og andre kulturproduksjoner.

Interessert i å vite mer? Besøk: www.greenproducers.club