Vi ønsker Atlas-alliansen velkommen på nyhetsrommet.no

Stiftelsen Atlas-alliansen er funksjonshemmedes egen paraply­organisasjon som jobber for å fremme rettighetene og bedre levekårene for mennesker med funksjonsnedsettelser i det globale Sør. Vårt mål er like rettigheter for alle mennesker og at all norsk bistand og humanitær innsats skal være inkluderende.

Mer informasjon på Atlas-alliansen sitt nyhetsrom