Bård Hoksrud utfordrer Kjerkol på hvorfor kalktabletter ikke fås på blå resept

Vil statsråden ta initiativ til at personer med brystkreft også skal kunne få Calcigran Forte på blåresept? spør FrP-politiker i et skriftlig spørsmål til Stortinget. Foto: FrP

Brystkreftforeningen har lenge kjempet for at brystkreftpasienter som går på hormonbehandling skal få Calcigran Forte på blå resept. Tre henvendelser i 2023 til Helse- og omsorgsdepartementet har ikke blitt besvart. Mandag 8. januar løfter Bård Hoksrud (FrP) frem saken til statsråden, og vi venter spent på svaret.

Hoksrud ber om en faglig begrunnelse for hvorfor én kreftdiagnose får medisinen dekket, mens en annen ikke får det, og han utfordrer Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol til å ta initativ til at brystkreftpasienter også skal få medisinen på blå resept.

I begrunnelsen viser Hoksrud til at litt over 4200 kvinner ble rammet av brystkreft i 2023. Cirka 80 % av brystkreftsvulstene som oppdages er hormonfølsomme. Det kvinnelige kjønnshormonet østrogen stimulerer til vekst av brystkreftceller ved å binde seg til østrogenmottakere i brystkreftceller.

Forebygger brystkreft

Aromatasehemmere er en gruppe medikamenter som reduserer produksjon av østrogen. Nivået av østrogen blir dermed svært lavt og de hormonfølsomme brystkreftcellene får liten stimulering. Uten denne stimuleringen mister brystkreftcellene evnen til videre vekst og går til grunne. Denne type medikamentell behandling er svært viktig for mange brystkreftrammede.

Øker risikoen for benskjørhet

Dessverre ser man at de mest vanlige aromatasehemmere øker risikoen for benskjørhet og benbrudd. Dette er en sammenheng som er godt dokumentert. Calcigran Forte gis derfor på resept av behandlende lege for å forhindre benskjørhet og potensielle benbrudd. Etter Blåreseptforskriften dekkes ikke «kalk og vitamin D ved forebygging av eller ved etablert osteoporose».

Leserinnlegg: Det er både merkelig og urettferdig at vi ikke får medisinen gjennom den ordinære frikortordningen for egenandeler!

Calcigran Forte kan imidlertid fås på blå resept etter individuell søknad fra behandlende lege til Helfo (jfr. Blåreseptforskriften § 3), men da må den aktuelle sykdommen stå på en bestemt liste som Helsedirektoratet har laget. Og der står ikke brystkreft oppført. Men har du derimot kreft i fordøyelseskanalen/-organ, kan du få Calcigran Forte på blå resept etter individuell søknad fra behandlende lege, står det avslutningsvis i begrunnelsen til Hoksrud.

 Av Solveig Brekke Weltzien